Siauliu vyskupijos Seimu svente 20162018 metų sausio 7 d.

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė

 „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30)

12 val. – ŠVENTOSIOS MIŠIOS

aukoja

Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

 ir

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos kunigai

Gieda Lietuvos Jaunimo dienų choras (vad. Jeronimas Serebrinskas)

Po Šv. Mišių –

MUZIKINĖ KELIONĖ PILIGRIMŲ TAKAIS

Smuikininkė SAULĖ KILAITĖ

Šokėja ir choreografė – DIANA VONŽODAITĖ

Meninės vaizdo projekcijos – ROLAND TAPI‘

 Režisierius – CARLO CORTIZANO

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017 „Tai neįprasta piligriminė kelionė muzikos garsais po įvairias pasaulio šalis, kurias palietė Dievo Motinos apsireiškimai. Šioje kelionėje susipažinsite su įvairių šalių kultūra, tradicijomis, skirtumais, ir drauge patirsime dvasinę bendrystę, nes tikėjimas, muzika, malda suartina visus be išimties“

Šventė vyks Šiaulių arenoje

(Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai)

Kvietimus galima įsigyti:
Knygyne – svetainėje „Prie Katedros“
Šeimos centre
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos dekanatų bei parapijų raštinėse
Jūsų prašome prisidėti prie šventės organizacinių išlaidų įsigijant kvietimus – 4 eur už kvietimą.

Šventės globėjas

Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Šventės organizatoriai:

Šiaulių kurija

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras

Šiaulių  miesto savivaldybėŠiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017