Spalio 25 d. (Sekmadienį)

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio

nuotraukų kalendoriaus

MARIJA, GLOBOK EUROPĄ

2021 m.

pristatymas

11:00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje

12:00 val. Kalendoriaus pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre

 

Kalendorius