4220Rugsėjo 20 d. (penktadienį) 11.00 val.

šv. Mišios

minint Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios 270 m. jubiliejų.