20190406_174140Gavėnios rekolekcijas Šiaulių vyskupijos generalvikaras, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas, soc. m. dr. Saulius Matulis organizavo balandžio 6, 7 d.
Rekolekcijas vedė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.

20190406_173057

 

 

 

 

 

 

20190406_173831

20190407_113042

Balandžio 6 d. po 17.00 val. Šv. Mišių organizuota Švč. Sakramento adoracija su jaunimu, besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

20190407_114039

20190407_115144