Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13G A V Ė N I O S   R E K O L E K C I J O S

Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje

               Prasideda:

balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val.

               tęsiasi:

V Gavėnios sekmadienį, balandžio mėn. 7 d.,

8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.

               Pradedant rekolekcijas balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį), po 17.00 val. Šv. Mišių, Švč. Sakramento adoracija su jaunimu, besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus