Vasario 2 d. (šeštadienį)

KRISTAUS PAAUKOJIMO IŠKILMĖ.

10.00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišios ir procesija su žvakėmis.

Eucharistijai vadovaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Bus šventinamos žvakės

Vasario 2-oji taip pat ir pašvęstojo gyvenimo diena. Kviečiame melstis už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.