Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Kviečiame skirti 2% Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai.
Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; renginiai Motinos, Tėvo, Vaikų gynimo dienos progomis, šventųjų  bei daug Bažnyčiai ir visuomenei nusipelniusių Šiaulių vyskupijos žmonių minėjimai. Rūpindamasis vyskupijos žmonių dvasiniu gyvenimu, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kasmet išleidžia savo nuotraukų kalendorių, didžiai vertinamas leidinys „Evangelija kasdien“, iliustruotas Šventosios Žemės nuotraukomis.
Prašymus skirti 2% paramą Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) priima iki pirmosios gegužės mėnesio darbo dienos.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Aukos ir parama