Gruodžio 17 d. Šiaulių katedroje į šv. Mišias susirinko Šiaulių S. Daukanto gimnazijos bendruomenė. „Kasmetinėse Šv. Mišiose žmonės skatinami prisiminti praėjusių metų įvykius, padėkoti Dievui už patirtas akimirkas bei atrasti savyje vidinę ramybę, kuri būtina  kalėdinių švenčių gausybėje“, – sakė bendruomenės nariai.
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Giedojo  muzikos mokytojos Vilmos Ušinskienės suburtas mokinių choras.
Sakydamas pamokslą Šiaulių vyskupas priminė, kad ateina Gelbėtojas, kurio gimimo iškilmę tuoj pat švęsime. „Jis ateina kaip gailestingumo Dievas, trokšdamas visiems parodyti, koks mūsų kelias per žemę. Todėl mūsų žemiškas gyvenimas yra skirtas Dievo pažinimui“. Pavyzdžiu vyskupas įvardijo švč. Mergelę Mariją: jokio blogio nebuvo jos širdyje, nes ji buvo pilna Šventosios Dvasios. Jei žmogus bus pilns Dievo pažinimo, jam taip pat negalės atsitikti nieko blogo. Dievo pažinimo šviesoje keičiasi mūsų mąstymas, mūsų mintys. Jo Ekscelencija sakė, eidamas Šiaulių miesto gatvėmis, kartais girdi besikeikiančius jaunuolius. Kodėl jie save taip bjauroja? Dievo nepažįstantis žmogus dažnai būna susierzinęs, nepatenkintas, piktas. Džiaugiuosi, kad jūs susirinkote prie meilės ir gailestingumo Dievo. Kalėdos yra džiaugsmo ir ramybės šventė. Kai per Kūčias vieni kitų atsiprašome, Kūčių vakarienė tampa ramybės ir meilės vakariene. Mūsų žemiškasis gyvenimas labai trumpas. Todėl Viešpats mus kviečia į meilės gyvenimą. Ten nieko nenusinešime, tik gerus darbus ir meilę. Tad mylėkime, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Visuotines maldas skaitė gimnazistai. Maldoje prisimintas gimtadienį švenčiantis popiežius Pranciškus, jo vizitas Lietuvoje.
Išeinantiems iš bažnyčios gimnazistai dalijo imbierinius sausainius su užrašu: „Tegul šios šv. Kalėdos atneša palaimą ir ramybę Jūsų namams, o širdyse įžiebia negęstančią vilties ir meilės kibirkštėlę! Būkite laimingi! Būkite mylimi!“

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė

S. Daukanto gimnazijos bendruomenė