Rugsėjo 16 d. iškilminga šventė sukvietė parapijiečius į Žeimelio Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
Atvykusį Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį klebonas Vaidas Mikalčius sutiko prie šventoriaus vartų.

1

Sutvirtinimo sakramentą vyskupas suteikė 16 tikinčiųjų.

13

16

17

Daugiau nuotraukų…