Liepos 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Tytuvėnų bažnyčioje vykusiame Šiaulių valstybinio choro “Polifonija” koncerte Tytuvėnų festivalio metu.
Nepaprastai graži ir dvasinga programa buvo skirta amžinos atminties ilgamečiui Tytuvėnų parapijos klebonui kun. Ričardui Mikutavičiui.
Renginį vedė aktorė Nomeda Bėčiūtė.
2

7

15