Gruodžio 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikų koplyčioje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius.

_neb4177

Po pamaldų ganytojas pristatė  2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“, kuriame – paties Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukos. Fotografuota įvairiose Europos Bažnyčiose piligriminių kelionių metu. Nuotraukose pristatomi Jėzaus Kristaus gimimą, kančią, mirtį ir Prisikėlimą liudijantys daiktai, dėl sąlyčios su Dievu vadinami relikvijomis.
_neb4205
Autografų dalinimas išaugo į nuoširdų bendravimą su medicinos personalu.

_neb4230

Daugiau nuotraukų….

Šiaulių respublikinėje ligoninėje Šiaulių vyskupas žada lankytis ir ketvirtadienį, gruodžio 22 d.:
12.00 val. Respublikinės Šiaulių ligoninės pagrindinėje salėje vyskupas aukos šv. Mišias. Giedos Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.
14.00 val. 2017 m. vyskupo nuotraukų kalendoriaus „Išganytojo relikvijos“ pristatymas Šiaulių Onkologijos klinikos personalui.
15.00 val. Šiaulių vyskupas susitiks su Psichiatrijos klinikos ligoniais, suteiks jiems palaiminimą.