Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais. Pamokslą sakė Šiaulių dekanas, Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Šv. Mišių metu pašventinta Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kreipėsi į susirinkusiuosius, prašydamas melstis už kunigus šv. Mišių metu ir kiekvieną dieną.

Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios 2019

Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios 2019

Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios 2019

Daugiau nuotraukų…