Jonišio dekanas kun. Eduardas Semaška kartu su Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis nuo liepos 3 iki 8 dienos suruošė jaunimo stovyklėlę.

Liepos 4 dieną 18 val. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišias su vietos klebonu kun. Vidmantu Kapučinsku aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Ganytojas pasidžiaugė, kad visas jaunimas tautiniais drabužiais pasipuošęs dalyvavo Šv. Mišiose. Pamoksle priminė maldos svarbą ir mokė mylėti Viešpatį visa širdimi, o artimą kaip save.

Priminė, kad labai svarbu namuose atgaivinti maldą šeimoje ir kartu su visa šeima vakarais kalbėti rožinio maldos vieną paslaptį.

Po Šv. Mišių Pašvitinio kultūros namų salėje visi kartu, vadovaujant sesutėms vienuolėms giedojome giesmę Marijai, o kartu su vyskupu pagiedojome dar kelias giesmes.

Po to visi ėjome vakarieniauti į klebonijos patalpas. Vaikai žaidė su sviediniu lauke, o po vakarienės prasidėjo “Talentų vakaras“.

DSC_8526

DSC_8527

DSC_8528

 

Daugiau nuotraukų…