Sukako 22-eji metai kada popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose, Kryžių kalne, buvo užsukęs į Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią pailsėti.

100_9500Rugsėjo 7 d. jėzuitų bažnyčia prisirinko pilna norinčiųjų paminėti šią iškilnią sukaktį.

Šv. Mišias 18 val. aukojo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Pamokslą sakė kun. Stasys Kazėnas SJ. Galimybę prisiminti prieš 22 m. vykusias metines kunigas vadino dideliu gėriu. 22 metai – ilgas laikotarpis, per juos daug kas pasikeitė: popiežius Jonas Paulius II atvyko į Kauno vyskupijai priklausantį Kryžių kalną, dabar tai jau Šiaulių vyskupija. Šv. Petro ir Povilo parapinė bažnyčia šiuo metu yra Katedra.

Jėzuitų bažnyčios rektorius dalijosi ir asmenine patirtimi, išgyvenimais ruošiantis popiežiaus sutikimui bei jam apsilankius. Ruošimasis popiežiaus atvykimui buvo akstinas kurtis jėzuitų bažnyčiai, tikinčiųjų bendruomenei.

100_9503Susitikimas su popiežiumi Jonu Pauliumi II paliko gilius išgyvenimus: „Kai paduodavo ranką, nesvarbu kam, Jis mokėdavo dovanoti tą akimirką tam asmeniui pilnai“.

Jo atvykimas buvo palaiminimas. Popiežiaus Jono Pauliaus palaiminimas ateina, kaip ir šiandien, keistu būdu – lietumi, – sakė kun. Stasys Kazėnas.

Po šv. Mišių vyko operos solisto Liudo Mikalausko programa, skirta popiežiaus garbei.

100_9506