Kovo 10 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Joniškio rajono Kriukų parapiją, kleb. Vytautas Kurtinaitis.

Pirmiausia aplankyta Kriukų seniūnija, susitikta su žmonėmis. Dalyvavo ir Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.  Šiaulių ganytojas pašventino seniūnijos pastatą, bendravo su žmonėmis.

ck

 

 

 

 

 

 

Kriukų pagrindinėje mokykloje giesmes ganytojui giedojo vaikai. Džiugino prieš metus įsikūrusio mokytoju ansambliuko giesmė.

ns

 

 

 

 

 

 

Kreipęsis į susirinkusiuosius, vyskupas pakvietė bendrai giesmei „Dievas myli visus“. Apsilankyta ir mokyklos valgykloje, kur, prie pietų stalo, bendrauta su mokyklos vadovybe, Kriukų seniūnijos seniūne  Audrone Impoliene.

zfze

 

 

 

 

 

 

Galiausiai aplankyta Kriukų bažnytėlė, peržvelgti liturginiai drabužiai bei knygos, apžiūrėta klebonija, aptarti einamieji reikalai. Atsisveikino vyskupas iki sekmadienio šv. Mišių Kriukų bažnyčioje.

Daugiau nuotraukų…