9

2019 m. gegužės 07 d. kun. A. Pakamanis šventė 60 m. kunigystės jubiliejų, archyvo nuotr.

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 12:00 val.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

kun. jubil. Algirdo Alberto Pakamanio

mirties metinių minėjimas