IMG_20150228_140506 Šiemet kun. Ričardui  Mikutavičiui sukanka 80 metų nuo gimimo. Jubiliejinio gimtadienio proga, Vasario 26 –ąją dieną, maldoje prisimintas čia eilę metų tarnavęs kunigas, Tytuvėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kalbamas rožinis.
         Tytuvėnuose – šiame mažame Žemaitijos miestelyje, kun. Ričardas Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas – parapijos žmonių sutelkimas arčiau bažnyčios, kvietimas atsigręžti į Dievą. Keturių dešimtmečių senumo nuotraukos liudija – minios žmonių procesijose, spindinčios vaikų akys pirmos komunijos šventėje, ministrantų gausa Šv. Mišių metu, bažnyčios choras  – didelis keturių balsų parapijiečių kolektyvas, įspūdingas savo dydžiu ir puošnumu Velykų ryto bažnyčios interjeras. Tytuvėnuose kunigo atrasta neišsenkanti kūrybos versmė, parašytas pirmasis eilėraštis.
     IMG_20150228_140517 (1)  2012 metais, praėjus lygiai mėnesiui po gaisro nusiaubusio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, kilo mintis vasario 26 dieną, gimimo metinių proga, sukviesti miestelėnus pasiklausyti poezijos, kad kažkada visų mylimo kunigo parašyti žodžiai užgautų sielos stygas, sutelktų, paguostų sunkią valandą. Renginys įvykęs tuomet, po drėgme ir suodžiais išmargintais vienuolyno skliautais buvo tarsi preliudija į jau kelintus metus vasario mėnesį vykstančius religinės poezijos skaitymus.
      Šiais metais skaitymai vyko vasario 28 dieną. Pirmą kart skaitymuose dalyvavo Šiaulių universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė, literatūros kritikė Dalia Jakaitė. Ji skaitė pranešimą tema “Pokalbis su šventaisiais kun. Ričardo Mikutavičiaus poezijoje”. Tekstai naudoti skaitymuose išsaugoti ir perduoti “ Tytuvėnų piligrimų centrui” kunigo poezijos recenzentės Teresės Sąžinienės. Tai eilėraščių ciklas Šv. Kazimierui Gediminaičiui ir kiti eilėraščiai parašyti dar Tytuvėnuose. Poeziją skaitė Tytuvėnų parapijos klebonas Rimantas Žaromskis, Užvenčio klebonas Donatas Klimašauskas. Skaitymuose dalyvavo tytuvėniškis Romanas Bilius, kuris prie kun. Ričardo Tytuvėnuose buvo šv. Mišių patarnautojas. IMG_20150228_140534Dalyvauti skaitymuose maloniai sutiko svečias iš Kretingos, pranciškonas brolis Bernardas, asmeniškai pažinojęs kun. Ričardą Mikutavičių. Brolis Bernardas rašo eiles ir yra išleidęs poezijos knygą “ Taip priėjo gyvenimas”.
Skaitymus muzikos garsais papuošė Tytuvėnų gimnazijos mokytoja Dovilė Zikienė. IMG_20150228_144021Vakarą vedė Nijolė Saimininkienė. Kunigo sūnėnai Arūnas ir Ričardas Kolaičiai dėkojo  už  atminimą kuris saugomas  tytuvėniškių  iki šiol. Rengėjai dėkingi visiems parėmusiems, prisidėjusiems ir atėjusiems pasiklausyti poezijos.
 
VšĮ “ Tytuvėnų piligrimų centras”