Kun. Andrius Valčiukas atleistas iš Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus, Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu bei aptarnauti II-ąją Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčią.
Kun Marius Dyglys atleistas iš Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus, Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų ir II-osios Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebono pareigų ir paskirtas  Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapijos klebonu.
Kun. Saulius Sausdravas atleistas iš Stulgių Šv. Mato ir Pakražančio Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijų klebono pareigų, paskirtas  Sidabravo Švč. Trejybės, Vadaktų Šv. Agotos, Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.
Kun. Eduardas Semaška atleistas iš Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos parapijų klebono bei Joniškio dekanato dekano pareigų, paskirtas Stulgių Šv. Mato ir Pakražančio Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos  parapijų klebonu.
Kun. Remigijus Jurevičius atleistas iš Sidabravo Švč. Trejybės, Vadaktų Šv. Agotos, Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų klebono pareigų ir ir paskirtas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos parapijų klebonu, su įpareigojimu aptarnauti šioje teritorijoje esančias Kalnelio, Milvydžių, Balkaičių, Pošupės, Ivoškių, Jakiškių-Maironių, Mergiūnų koplyčias bei Joniškio dekanato dekanu.