Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dieną, birželio 18-ąją, Šiaulių mieste tradiciškai organizuotos dvi Devintinių procesijos: centre ir pietinėje miesto dalyje.

Iškilmės miesto centre prasidėjo Šv. Mišiomis švento Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. Saulius Matulis. Pirmoji Devintinių procesijos stotis prisiglaudė prie bažnyčios pastato

Devintinės 2017

Prie Šv. Ignaco bažnyčios Švenčiausiasis sakramentas pagarbintas liturginiu šokiu.

Devintinės 2017

Daugiau nuotraukų…

Devintinės+