Rugpjūčio 24 d. Laisvės diena minėta Sukilėlių kalnelyje.
Tarptautinės asociacijos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai, atvykę iš Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Brazilijos, kaip kasmet atvežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie susirinkusiųjų troškimą eiti laisvės keliu. Prisimintas ir Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas, kur, anot Ekscelencijos, širdimis ir rankomis vienytasi vardan Lietuvos.
„Jei sugebėsime mylėti Viešpatį visa širdimi, o artimą – kaip save patį, prisikels Lietuva“, – kalbėjo Šiaulių vyskupas.

IMG_0275

IMG_0647

IMG_0569

IMG_0841

Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų…