Mas_zenklas (1)Rugpjūčio 24 – 29 dienomis Kėkštuose (Kretingos raj.) vyko Moksleivių ateitininkų vasaros akademija „Penki valstybės drambliai“, kurioje dalyvavo ir moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos.
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį moksleiviai buvo kviečiami ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl valstybė yra tokia, kokia yra, kokios yra valstybės dedamosios dalys,  be ko valstybė negalėtų egzistuoti ir pan. bei gilintis į įvairius ateitininkams bei jų bičiuliams rūpimus klausimus.
Be kasdienių Šv. Mišių, ryto bei vakaro maldos, jaunuoliai dalyvavo įvairiose veiklose bei paskaitose: Justinas Dementavičius „Valstybės idėja“, Vytis Turonis „Valstybės ir Bažnyčios santykiai“, Emilija Pundziūtė-Gallois „Dramblių pripažinimas“, Vincentas Vobolevičius „Dramblių demokratija: misija (ne)įmanoma?“, Elena Bradūnaitė „Ar visi drambliai vienodi?“. Taip pat vyko kūrybinės dirbtuvės, iniciatyva „Duok penkis Popiežiui“, 40276242_218622555672254_1114706771097681920_nkviečianti įamžinti savo delnus, iš kurių bus sudėliotas stilizuotas Lietuvos žemėlapis – dovana popiežiui Pranciškui, su jaunimu susitinkančiam rugsėjo 22  d. Vilniuje.
d993175488Dėkojame Vokietijos katalikų šalpos fondui „Renovabis“ už galimybę Šiaulių vyskupijos moksleiviams dalyvauti moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje.
Taip pat dėkojame Skaistgirio ir Žagarės gimnazijų tikybos mokytojui Konstantinui Mitrikui už informacijos apie ateitininkų veiklą platinimą bei moksleivių skatinimą prisijungti prie ateitininkų organizacijos veiklos.

————————————————————————————————————–

Ateitininkų, kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.40012169_321729715054768_5896058733749862400_n
Norinčius prisijungti prie ateitininkų veiklos, prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą tel. 841 42 72 63 arba  8 636 68 760.

40178304_2244442155570110_5953935509712535552_o

40398659_265435440742657_82680396780666880_n

——

Laura Pasavodskytė

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorė

Tel. 8 636 68760