Užbaigiant mokslo metus Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į padėkos Šv. Mišias Šiaulių katedroje.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių ganytojas, homiliją sakė Radviliškio dekanas kun. Tadas Rudys.

Po Šv. Mišių visi susirinkome vyskupijos pastoracinio  centro didžiojoje salėje.

Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė apžvelgė nuveiktus darbus, prisiminė tikybos mokytojas iškeliavusias į Tėvo namus, įteikė padėkas, paminėjo sukaktis, pasidžiaugė nauja santuoka bei gimusiu antruoju kūdikėliu tikybos mokytojos gyvenimo kelionėje. Darbų apžvalgą paįvairino mokinių bei tikybos mokytojų atlikti muzikiniai kūriniai, kurie džiugiai nuteikė mokytojus, iškeliaujančius į vasaros atostogas.

Pabaigoje Šiaulių vyskupas padėkojo mokytojams už pasiaukojantį darbą, paskatino dar uoliau ruošti vaikučius pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo Sakramentui, pakvietė mokytojus aktyviau kviesti besimokantį jaunimą į susitikimą su Popiežiumi Praciškumi, palaimino ir užbaigė susitikimą tradicine giesme “Viešpaties palaimia visada telydi jus”.

DSC_8408

DSC_8410

DSC_8411

 

Daugiau nuotraukų…