Rugpjūčio 24 d. Šiaulių vyskupijos Tikybos mokytojai rinkosi į Mokslo metų pradžios šventę. Renginį organizavo Šiaulių vyskupijos katechetikos centras.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Katechetikos centro kapelionas kun. teol. lic. Tadas Rudys ir Jaunimo centro direktorius kun. Arūnas Jankauskis.
Po šv. Mišių šventė tęsėsi šalia esančiame Pastoraciniame centre. Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė ir koordinatorė Nijolė Pankratovaitė dėkojo išeinantiems, drąsino naujiesiems mokslo metams pasiruošusius mokytojus.

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

 

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24

Mokslo metų pradžios šventė 2020-08-24