Kun. Egidijus Venckus  paskirtas Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebonu bei Šiaulių dekanato dekanu.

Kun. Remigijus Čekavičius atleistas iš Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebono ir Šiaulių dekanato dekano pareigų ir paskirtas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu bei Pakruojo dekanato dekanu.

Kun. Ričardas Rutkauskas atleistas iš Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijų klebono bei Pakruojo dekanato dekano pareigų ir išleistas į Eichstatt vyskupiją atlikti sielovados tarnystę Niurnbergo St. Rupert und Corpus Christi parapijoje.

Ankstesni (2014 m. gegužės mėn.) kunigų paskyrimai