Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

30Lap 2020

Šiemet Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas socialinė iniciatyva padėti sunkumus patiriantiems žmonėms bei artėjančių švenčių proga padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro bono) mini gražią sukaktį. Jau penktus metus advokatai ir advokatų padėjėjai jungiasi prie šios iniciatyvos ir teiks nemokamas teisines konsultacijas visą pirmąją gruodžio mėnesio savaitę. Nemokamai konsultacijos bus teikiamos š. m. lapkričio 30 – gruodžio 4 […]

15Lap 2020

Vida Urbonienė Skaistgirio susivienijimas, kurio sudėtyje yra Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“, Skaistgirio miestelio bendruomenė, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, išradingai minėjo kelyje žuvusiųjų dieną. Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius kvietė piešti piešinius tema ,,kelyje žuvusių dienai atminti“. Piešinius piešė įvairaus amžiaus Skaistgirio seniūnijos gyventojai. Tautodailininkė Virginija Kutkienė nupiešė kelią vedantį […]

14Lap 2020

Lapkričio 12-ąją į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto ir rajono garbės pilietis, šv. Kazimiero ordino narys VYTENIS RIMKUS. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, reikšdamas nuoširdžią užuojautą artimiesiems, lapkričio 14 d. (šeštadienį) 10:00 val. aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Šv. Mišios buvo transliuojamos tiesiogiai per Šiaulių televiziją.   Šv. Mišios už […]

29Spa 2020

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras drauge su VšĮ „Savanorystės Misijų Korpusas“ spalio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečia į „Misija: Tanzanija’18“ nuotraukų parodos, kurioje galėsite išvysti įsimintiniausias ir savanorių širdims mieliausias misijos, vykusios 2018 m. Tanzanijoje, akimirkas, atidarymo vakarą Šiauliuose (Tilžės g. 186, Pastoracijos centro pirmame aukšte įsikūrusiame knygyne – svetainėje „Prie Katedros“). Dėl Covid-19 situacijos […]

27Spa 2020

Mons. Vytautas Kadys atleistas iš Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų administratoriaus pareigų, paliekant ankstesnes Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigas. Kun. Tomas Kedušis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos […]

25Spa 2020

Spalio 25 d. (Sekmadienį) Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendoriaus MARIJA, GLOBOK EUROPĄ 2021 m. pristatymas 11:00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje 12:00 val. Kalendoriaus pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre   Renginyje būtina laikytis Covid-19 saugumo reikalavimų, dėvėti veido apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo. Dėl Covid-19 situacijos ir renginių ribojimų, būtina registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebvX513Ye_umgQPvvgGkdJNlvK2GYAeT8C_nqF1FqRtCSnRw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

16Spa 2020

Minint Europos paveldo dieną, Žeimelio katalikų bažnyčioje, muziejaus vadovei Daivai Skrupskelytei kilo mintis surengti liturginių rūbų parodą. Suderinę su parapijos kunigu Vaidu Mikalčiumi ir bažnyčios prižiūrėtoja Zinaida Damasickiene parsinešėme albą, 4 arnotus, 4 stulas ir kapą. Pranciškaus ir Konstancijos Misiūnų 1920 m., Barboros Rastauskienės 1933 m., bei Aldonos ir Marijonos Žilgužyčių 1974 m. arnotai – […]

06Spa 2020

Šiais metais Stasio Šalkauskio premijos laureatu už filosofo minties įprasminimą ir plėtojimą tapo Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės narys, J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis! Kęstučio Šalčio nuotraukos:

30Rgs 2020

Rugsėjo 21-23 d. ir 28-30 d. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos. Pirmosios grupės rekolekcijoms vadovavo mons. teol. lic. kun. Žydrūnas Vabuolas, antrajai grupei kunigų rekolekcijas vedė salezietis, kun. Onorino Pistellato SDB. Abu kartus dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

26Rgs 2020

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 12:00 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje kun. jubil. Algirdo Alberto Pakamanio mirties metinių minėjimas

25Rgs 2020

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka: Diena Laikas Vieta Rugsėjo 25 d. 18:00 val. […]

20Rgs 2020

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 11:30 val. (po šv. Mišių) Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių metu popiežius susitikdavo su kitų konfesijų […]

19Rgs 2020

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 10:45 val. (po šv. Mišių) Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių metu popiežius susitikdavo su kitų konfesijų […]

14Rgs 2020

Rugsėjo 14 d., Šv. Kryžiaus išaukštinimo iškilmės dieną, šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje. Giedojo, o po šv. Mišių koncertą dovanojo Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos ansamblis. Daugiau nuotraukų…

14Rgs 2020

KVIEČIAME į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo14-osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai!” PROGRAMA 20:00-21:00 Džiaugsmingieji […]

13Rgs 2020

Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Vilniaus kvarteto ir solistės Dovilės Kazonaitės koncertas. ——————————————————————————— „Muzikinės bažnyčių naktys“ Šiaulių rajone yra klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklas. Visi ciklo koncertai – nemokami. Koncertus rengia Šiaulių r. sav. kultūros centras. Globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba, „Baristų […]

12Rgs 2020

Rugsėjo 12 d. šeštadienį, 19 val. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Koncertas, skirtas prisiminti Popiežių Joną Paulių II Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių […]

12Rgs 2020

Rugsėjo 12 d. Šiaulių vyskupija organizavo XVIII tarptautinį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“. Piligrimystė skirta popiežiaus Jono Pauliaus II šimtosioms gimimo metinėms. Nors nesitikėta, dalyvavo 365 įvairaus amžiaus piligrimai, susirinkę iš įvairių Lietuvos vietų. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Viena pagrindinių organizatorių – Šiaulių vyskupijos katechetikos centro direktorė […]