Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

01Bir 2022

,,Žmogus – Dievo dovana. Trokštu kiekviename žmoguje matyti Kristų ir patarnauti su meile“ (Vyskupas E. Bartulis). Birželio 1 dieną, Dainų progimnazijos šauniausieji 4 – 8  klasių mokiniai, drauge su pradinių klasių mokytoja Reda Jaseliūniene ir tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene, dalyvavo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuotame piligriminiame žygyje, nuo Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros […]

01Bir 2022

Šiaulių vyskupijoje jau tradicija yra tapęs birželio 1-osios piligriminis žygis nuo Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros į Kryžių kalną, paminint Vaikų gynimo dieną. Šiais metais šiame žygyje dėkojome Dievui ir už Šiaulių vyskupiją, kuri mini 25-ąsiais įkūrimo metines.  Žygis buvo šaunus, nepaisant lietaus ir visų išbandymų, mūsų susirinko apie 280 iš įvairių vyskupijos […]

25Geg 2022

Gegužės 25 d. Senosios Žagarės bažnyčioje organizuotas Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Dalyvavo postulatorius kun. Mindaugas Grigalius, teisingumo gynėjas kun. Gintaras Antanas Jonikas, teisėjas kun. Tomas Kedušis, Žagarės klebonas kun. Andrius Valčiukas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.                   […]

18Geg 2022

KVIEČIAME Į KNYGOS „KARMELIO GROŽIS“ PRISTATYMĄ GEGUŽĖS 18 D. 18.00 VAL. ŠIAULIŲ PASTORACINIO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE (Tilžės g. 186, Šiauliai) Dalyvauja karmelitas t. Mariusz Placek

24Bal 2022

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

23Bal 2022

Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios“ Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi“ (Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė) Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras (Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė) Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta“. Koncertas nemokamas.  

20Bal 2022

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) ,,Stačiatikių muzika“ Vyrų choras ,,Logos“ (Latvija). Meno vadovas ir dirigentas Ioanne Shenrock. Festivalio ,,Resurrexit“ programą šiemet praturtins stačiatikių muzika, prieš daugiau nei šimtmetį skambėjusi po Šv. Jurgio bažnyčios skliautais. Ją atliks svečiai iš Latvijos, kurių repertuare – stačiatikių giesmės: nuo senovinių giedojimų iki šiuolaikinės įvairių regionų […]

19Bal 2022

Kviečiame skirti 1,2 % Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai. Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; […]

17Bal 2022

GAILESTINGOJI MEILĖ.  Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės. Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto. Prisikėlęs Kristus sako: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir  kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“(Jn 11, 25-26). Į šį […]

14Bal 2022

Balandžio 14 d., po Krizmos šv. Mišių, Šiaulių katedros bokšte Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino karilionus. Tai pirmas toks 36 varpų instrumentas Šiaurės Lietuvoje, atkeliavęs iš Nyderlandų. Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija įteikė padėką Petrui ir Rūtai Baronams už kariliono varpų finansavimą. Įprastai karilionas skambės tris kartus per dieną: 7 val., vidurdienį ir 18 val. […]

09Bal 2022

Gavėnios rekolekcijos Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje p r a s i d e d a balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) t ę s i a s i balandžio mėn. 10 d. (Sekmadienį)

25Kov 2022

 2022 03 25, švenčiant Viešpaties Apreiškimo iškilmę, 18.00 val. (Lietuvos laiku) Popiežius Pranciškus Vatikane paaukos Ukrainą ir Rusiją Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui.    Lietuvos vyskupai kviečia ir ragina tą dieną ir būtent tą valandą drauge su popiežiumi melsti Dievą taikos ir Dangiškosios Motinos užtarimo.    Kviečiame ateiti į savo bažnyčias 2022 03 25 18.00 […]

25Kov 2022

Kovo 25 d., penktadienį, atgailos laikas prie Švč. Sakramento – 24 val. Viešpačiui. Šią tradiciją 2014 m. įvedė pop. Pranciškus, kviesdamas, kad tokios pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Tai puiki proga pabūti su Viešpačiu adoracijoje, susitaikinti. Šią dieną melsime taikos Ukrainai ir visam pasauliui, Kas galite, atsiliepkime […]