Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

01Sau 2021

RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ 2021 m. sausio 1-oji 1. Prie Naujųjų metų slenksčio noriu perteikti pagarbius sveikinimus valstybių bei vyriausybių vadovams, tarptautinių organizacijų atsakingiesiems, įvairių religijų dvasiniams lyderiams bei išpažinėjams, geros valios vyrams ir moterims. Visiems perduodu geriausius linkėjimus, kad ateinančiais metais žmonija žengtų brolybės, teisingumo ir taikos tarp žmonių, bendruomenių, tautų ir […]

25Gru 2020

BŪKIME DĖKINGI! Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės, Su meile ir dėkingumu įžengėme į didžiąją MEILĖS PASLAPTĮ – KALĖDAS. Tai ilgai lauktoji dangaus dovana žemės keleiviams. Ar sugebame už ją padėkoti? Didysis meilės Mokytojas, užgimęs Betliejaus tvartelyje mums primena, jog tai, kas nutinka kasdienybėje, suteikia galimybę kitaip mylėti, nuoširdžiau tikėti ir […]

15Gru 2020

2020 m. gruodžio 15 d. Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus… […]

14Gru 2020

            Prisitaikydama prie pandemijos situacijos, norint saugoti vieniems kitus, Šiaulių vyskupijos jaunimo centro komanda spalio – gruodžio mėnesiais kvietė jaunuolius į nuotolinius susitikimus savanorystės svarbos ir skatinimo, asmeninio augimo, gyvenimo kelio pasirinkimo ir kitomis jaunimui aktualiomis temomis.             Susitikimai organizuoti seminarų, diskusijų, nuotolinių pamokų formomis, rengtos virtualios viktorinos, kuriose smalsiausi ir aktyviausi buvo apdovanoti prizais. […]

02Gru 2020

Šių metų Caritas advento akcija „Gerumas mus vienija“, tema – Visi esame viena šeima. Naujiena apie šių metų akciją, atsinaujinusias žvakeles ir virtualių žvakelių alternatyvą pandemijos laikotarpiu: https://www.caritas.lt/news/gerumas-mus-vienija Naujiena apie šių metų Caritas advento kalendorių. https://www.caritas.lt/news/advento-kalendorius-jei-netureciau-meiles-as-buciau-niekas Virtualus žvakelių žemėlapis bus patalpintas pirmoje naujienoje ir  caritas.lt  svetainėje pirmą advento sekmadienį. Akcijos plakatą ir advento kalendorių galite atsisiųsti […]

30Lap 2020

Šiemet Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas socialinė iniciatyva padėti sunkumus patiriantiems žmonėms bei artėjančių švenčių proga padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro bono) mini gražią sukaktį. Jau penktus metus advokatai ir advokatų padėjėjai jungiasi prie šios iniciatyvos ir teiks nemokamas teisines konsultacijas visą pirmąją gruodžio mėnesio savaitę. Nemokamai konsultacijos bus teikiamos š. m. lapkričio 30 – gruodžio 4 […]

15Lap 2020

Vida Urbonienė Skaistgirio susivienijimas, kurio sudėtyje yra Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“, Skaistgirio miestelio bendruomenė, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, išradingai minėjo kelyje žuvusiųjų dieną. Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius kvietė piešti piešinius tema ,,kelyje žuvusių dienai atminti“. Piešinius piešė įvairaus amžiaus Skaistgirio seniūnijos gyventojai. Tautodailininkė Virginija Kutkienė nupiešė kelią vedantį […]

14Lap 2020

Lapkričio 12-ąją į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto ir rajono garbės pilietis, šv. Kazimiero ordino narys VYTENIS RIMKUS. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, reikšdamas nuoširdžią užuojautą artimiesiems, lapkričio 14 d. (šeštadienį) 10:00 val. aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Šv. Mišios buvo transliuojamos tiesiogiai per Šiaulių televiziją.   Šv. Mišios už […]

29Spa 2020

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras drauge su VšĮ „Savanorystės Misijų Korpusas“ spalio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečia į „Misija: Tanzanija’18“ nuotraukų parodos, kurioje galėsite išvysti įsimintiniausias ir savanorių širdims mieliausias misijos, vykusios 2018 m. Tanzanijoje, akimirkas, atidarymo vakarą Šiauliuose (Tilžės g. 186, Pastoracijos centro pirmame aukšte įsikūrusiame knygyne – svetainėje „Prie Katedros“). Dėl Covid-19 situacijos […]

27Spa 2020

Mons. Vytautas Kadys atleistas iš Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų administratoriaus pareigų, paliekant ankstesnes Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigas. Kun. Tomas Kedušis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos […]

25Spa 2020

Spalio 25 d. (Sekmadienį) Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendoriaus MARIJA, GLOBOK EUROPĄ 2021 m. pristatymas 11:00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje 12:00 val. Kalendoriaus pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre   Renginyje būtina laikytis Covid-19 saugumo reikalavimų, dėvėti veido apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo. Dėl Covid-19 situacijos ir renginių ribojimų, būtina registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebvX513Ye_umgQPvvgGkdJNlvK2GYAeT8C_nqF1FqRtCSnRw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

16Spa 2020

Minint Europos paveldo dieną, Žeimelio katalikų bažnyčioje, muziejaus vadovei Daivai Skrupskelytei kilo mintis surengti liturginių rūbų parodą. Suderinę su parapijos kunigu Vaidu Mikalčiumi ir bažnyčios prižiūrėtoja Zinaida Damasickiene parsinešėme albą, 4 arnotus, 4 stulas ir kapą. Pranciškaus ir Konstancijos Misiūnų 1920 m., Barboros Rastauskienės 1933 m., bei Aldonos ir Marijonos Žilgužyčių 1974 m. arnotai – […]

06Spa 2020

Šiais metais Stasio Šalkauskio premijos laureatu už filosofo minties įprasminimą ir plėtojimą tapo Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės narys, J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis! Kęstučio Šalčio nuotraukos:

30Rgs 2020

Rugsėjo 21-23 d. ir 28-30 d. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos. Pirmosios grupės rekolekcijoms vadovavo mons. teol. lic. kun. Žydrūnas Vabuolas, antrajai grupei kunigų rekolekcijas vedė salezietis, kun. Onorino Pistellato SDB. Abu kartus dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

26Rgs 2020

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 12:00 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje kun. jubil. Algirdo Alberto Pakamanio mirties metinių minėjimas