Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kraujo relikvija atvežta iš JAV į Šiaulių katedrą. Šią relikviją atgabeno Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos ses. Jolita Matulaitytė

20230709_120345~2 20230709_120419~2 20230709_122355~2 20230709_125725 20230709_125939 20230709_130410~2 20230709_130440~2 20230709_132015~2