Vasario 10 d. 12.00 val. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Pasaulinės ligonių dienos proga.

Pasaulinė ligonių diena 2017

Šv. Mišias koncelebravo generalvikaras kun. Saulius Matulis, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius.

Pasaulinė ligonių diena 2017

Giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

Pasaulinė ligonių diena 2017

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, kartu lankėsi Šiaulių respublikinės ligoninės koplyčioje.

Pasaulinė ligonių diena 2017

————————————————————————————————————————-

Pasaulinė ligonių diena 2017Kasmetinį Pasaulinės ligonių dienos minėjimą įsteigė popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Pirmą kartą ji paminėta 1993 m. vasario 11 d. Lurde. Nuo to laiko Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai minėjimai pakaitomis buvo rengiami garsiosiose Marijos šventovėse visuose kontinentuose. Šiųmetinė – dvidešimt penktoji – Pasaulinė ligonių diena vėl bus minima Lurde. Šiam minėjimui vadovauti popiežius paskyrė savo Valstybės sekretorių kard. Pietro Parolin, kuris 2016 m. gegužę lankėsi Lietuvoje, Kryžių kalne. Šeštadienį kard. P. Parolin Lurdo šventovėje aukos Švč. M. Marijos šventės Mišias.
Pasaulinė ligonių diena 20172017 metų Pasaulinei ligonių dienai popiežius Pranciškus išrinko temą: „Stebėjimasis Dievo darbais: Didžių dalykų padarė man Viešpats…“ (Lk 1, 49). Ši diena, kaip rašo Šventasis Tėvas, „teikia ypatingą progą atkreipti dėmesį į ligonių ir apskritai kenčiančiųjų padėtį ir sykiu kviečia visus, kurie jų labui darbuojasi – pradedant nuo šeimos narių, sveikatos apsaugos darbuotojų ir savanorių, – padėkoti Viešpačiui už gautą pašaukimą lydėti sergančius brolius ir seseris (Popiežiaus Pranciškaus Žinia 25-osios Pasaulinės ligonių dienos proga).
Daugiau Zitos Katkienės, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistės nuotraukų…