1. Kunigas Gediminas Kasperavičius atleistas iš Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.
  2. Kunigas Raimundas Šnapštys atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kriukų Šv. Lauryno, Žeimelio Šv. Petro ir Povilo ir Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebonu.
  3. Kunigas Vaidas Mikalčius atleistas iš Kriukų Šv. Lauryno, Žeimelio Šv. Petro ir Povilo, Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Karklėnų Šv. Baltramiejaus ir Pašilės Šv. Jurgio parapijų klebonu.
  4. Kunigas Gintas Sakavičius atleistas iš Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Karklėnų Šv. Baltramiejaus ir Pašilės Šv. Jurgio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.