Marijos-garbinimas-Lietuvoje-J_Vaisnora-25Skaisčiausios M. Marijos širdies dukterų kongregacijos sesuo Eugenija Margarita, gyvenanti Kelmėje, dalijasi liudijimu:

 

Gyvenome trys seserys. Jau visos – garbingo amžiaus, tačiau Dievo palaima visada ateina. Vienai sesutei jau blogai jaučiantis, prieš pat mirtį, niekam nieko nesakius, girdim skambina vyskupas, siunčia palaiminimą. Palengvėjo. Po kiek laiko vyresnę sesutę ištiko insultas. Sakau: „Viešpatie, kodėl man?“. Ir tuoj pat tyliai mintyse gaunu atsakymą: „O kodėl kitam?“. Ir iš tikrųjų kodėl kitam? Priėmiau. Po to insultas buvo ištikęs mane. Dabar kiekvieną dieną dėkojame Dievui už ryte pamatytą saulę, už tai, kad galime atsikelti, kad galime dalyvauti šv. Mišiose. Dėkojame už viską. Apaštalauti kaip anksčiau nebegalime, tad apaštalaujame malda ir auka.

 

 

švč. M. Marijos širdis lietuvių liaudies mene