Balandžio 17 d. vyko Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre permanentinis kunigų susirinkimas. Susitikimo metu pranešimą, kun. Česlovui Kavaliauskui atminti, skaitė dr. Jurgita Fedorinienė.

IMG_2189

IMG_2187 IMG_2186 IMG_2184 IMG_2182