„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“ (Popiežius Pranciškus).

Gegužės 3 d. prie Šiaulių katedros rinkosi jaunuoliai iš visų Šiaulių vyskupijos mokyklų, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, jų draugai, tėvai, mokytojai.
12 val. prasidėjo žygis į Kryžių kalną. Piligriminiam žygiui  „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ (Jn 14,6a). Vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Katechezę ir maldas vedė Šiaulių vyskupijos kancleris Evaldas Alūza. Pagrindiniai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės. 
16.00 val. Jo Ekscelencija aukojo šv. Mišias Kryžių kalne. Atvykę kunigai klausėsi išpažinčių.

Žygis sutvirtinamiesiems 2019

Žygis sutvirtinamiesiems 2019

Žygis sutvirtinamiesiems 2019

Daugiau organizatorių nuotr…

 Dalyvių prisiminimai:

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija http://www.atzalynas.net

Šiaulių „Dainų“ progimnazija https://siauliuvyskupija.lt