Polifonija_Rugsėjo 12 d. šeštadienį, 19 val.

Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Koncertas,

skirtas prisiminti

Popiežių Joną Paulių II

Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių metu popiežius susitikdavo su kitų konfesijų atstovais bei nekrikščioniškųjų tikėjimo bendruomenių nariais. Jam pavyko pagerinti Katalikų Bažnyčios santykius su judaistais, rytų stačiatikių ir anglikonų konfesijų išpažinėjais. Dėl tokių kelionių musulmonai ir žydai taip pat ėmė palankiau žvelgti į popiežiaus instituciją ir katalikų bažnyčią. Tikėtina, kad išskirtines jo, kaip puikaus diplomato, taikos nešėjo savybes galėjo lemti jo polinkis į meną: Karolis Voityla savo vaikystėje norėjo tapti aktoriumi, buvo susidomėjęs poezija, teatru.
1993 m. Lietuvoje buvo ypatingi, nes tais metais Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Jis, būdamas vienu aršiausių komunizmo kritikų, į Lietuvą atvyko netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo, siekdamas įkvėpti ir padrąsinti iš sovietinės sistemos gniaužtų išsivadavusią visuomenę. Šis įvykis ne tik sukvietė draugėn didžiulius būrius tikinčiųjų, bet ir sutelkė religinės muzikos atlikėjus, didelį dėmesį skyrusius deramos nekasdienės muzikinės aplinkos, sustiprinančios ir įdvasinančios bendrą atmosferą, sukūrimui. Popiežiui Jonui Pauliui II lankantis Kryžių kalne choras „Polifonija“ taip pat dalyvavo ir giedojo ceremonijos metu. Pažymėtina, kad šiauliečių choras, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo vienas pirmųjų atlikėjų, ženkliai prisidėjusių prie profesionaliai atliekamos sakralinės muzikos sugrąžinimo į mūsų šalies bažnyčias, ir į tokius koncertus sutraukdavęs minias klausytojų.
Popiežiaus 100-mečio paminėjimui „Polifonijos“ paruoštoje muzikinėje programoje skambės lenkų ir lietuvių kompozitorių kūriniai, inspiruoti popiežiaus tekstų arba jo asmenybės, o savo žiniomis ir įžvalgomis dalinsis muzikologė, LMTA docentė dr. Danutė Kalavinskaitė, kurios nuomone, auditorijai derėtų priminti pontifiko sakytus pamokslus Lietuvoje, pristatyti jo karštą norą mokytis lietuvių kalbos.
Paskaitų koncertų ciklas „Muzika popiežiaus kelyje“ vyks: 
Rugsėjo 12 d. šeštadienį, 19 val. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje;
Rugsėjo 19 d. šeštadienį, 10:45 val. (po šv. Mišių) Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje;
Rugsėjo 20 d. sekmadienį, 11:30 val. (po šv. Mišių) Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Dirigentas Povilas Vanžodis.
Visi renginiai nemokami.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba bei Šiaulių miesto savivaldybė.

Renginio metu prašome dalyvių ir žiūrovų laikytis saugaus atstumo ir dėvėti nosį bei burną dengiančias apsaugos priemones.
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.