Paskutinio sausio Sekmadienio popietę Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko pranciškoniško pašaukimo diena. Giesmėmis, pasakojimais, liudijimais, nuotraukomis skaidrėse pristatytas pasauliečių pranciškonų ordinas.

100_6059Po Sumos šv. Mišių Didžiojoje Pastoracinio centro salėje greitai nebeliko vietų. Atėjus Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui prasidėjo šlovinimas.

Pranciškonas  kun. Gintaras Blužas OFS, Marijos radijo direktorius, remdamasis Šventuoju Raštu, kalbėjo, kaip būti „tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus“ (Fil 2, 5).

Visų pirma, tai nuolankiai laikyti save žemesniu už kitą, nes Dievas prisiėmė tarno pavidalą.

Antra, turėti tvirtą nusistatymą. Visi norime patekti į dangų, regėti Dievo veidą, tačiau savaime tai neįvyks. Reikia apsispręsti ir veikti. „Norėčiau pakviesti kiekvieną iš mūsų, kad niekada nesustotume ten, kur esame dabar“. Esame pašaukti nelaukti. Pranciškus Asižietis klausė Dievo, koks jo kelias, ką jis turi daryti. Mes to paties turime klausti. Didžiausias lobis – savęs atidavimas dėl kitų.

100_6067Reikia tokių žmonių, kurie būtų ištikimi Kristui labiau negu paprastai. „Esame būti tais, dėl kurių pasaulis nepražūtų“, – sakė kun. Gintaras.

Svarbu yra klausti: koks mano tikėjimas, duodantis ar tik imantis? Jėzus sakė: „duodami gaunate“. Taip mes turtėjame. Tai Viešpaties veikimo paradoksas.

Ne be Dievo valios esate čia atėję. Esate kviečiami į intensyvesnį sekimą Kristumi. Bažnyčia labai didelė. Kad galėčiau intensyviau sekti kristumi, reikia artimesnių brolių, seserų. Kiekvienas galite būti šio ordino nariu. Pasauliečių pranciškonų ordinas – tai kelias, kuriuo pasauliečiai gali eiti kartu su pašvęstaisiais. Esame per silpni, kad eitume po vieną. Su broliais – daug saugiau. „Su broliais, kai priešaky ganytojai – mus vedantys, palydintys, galime eiti pilnu žingsniu“, – sakė kun. Gintaras Blužas OFS.

100_6099Pasauliečiai pranciškonai papasakojo apie save, apie Jaupra brolijas, prisistatė Šiaulių regiono pasauliečiai pranciškonai.

Po nuotaikingos agapės pranciškonišką koncertą dovanojo Rasa Lapienė OFS ir brolija.

 

 

Daugiau nuotraukų…