Rugsėjo 25 d. Šiauliuose pristatyta  nauja prel. prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS poezijos knyga „Dievo meilės dovana“.

Prel. Vaičiūnas

12.30 val. prelatas V. S. Vaičiūnas aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Iškart po jų, Pastoraciniame centre vyko naujosios knygos pristatymas. Knygą autoriui pristatyti padėjo poetas Robertas Keturakis.

prel. Vaičiūno knygos pristatymas

Poezija

Poezija

Poezija

* Rolando Stanevičiaus nuotraukos