Kunigų permanentinis susirinkimas š.m. birželio 23 d., 11 val. Šiaulių vyskupijos kurijos didž. salėje. 

Tema: „Skurdo problema Lietuvoje“. 

Konferenciją vedė: Prof. Boguslavas Gruževskis

gruzevskis3

Š. m. birželio 23 d. įvyko kunigų permanentinis susirinkima, kurio vedėjas prof. Boguslavas Gruževskis kalbėjo apie skurdo problemą Lietuvoje.

Konferencijos pradžioje skurdo apraiškas Lietuvoje pristatė Lietuvos Carito pavaduotoja, po kurios išsamią Lietuvos padėtį apie skurdą, savižudybes, alkoholio naudojimą ir dvasinį klimatą perteikė profesorius Boguslavas Gruževskis. Jis pabrėžė, jog visos bėdos Lietuvoje kyla iš mūsų tikėjimo ir sąmoningumo stokos.

 

 

Boguslavas GRUŽEVSKIS 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; mokslininko karjerą pradėjo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute. 1990 m. Maskvos universiteto Ekonomikos fakultete apgynė socialinių mokslų daktaro (kandidato) disertaciją. Nuo 1991 metų dirba Darbo rinkos tyrimų institute; nuo 2006 metų yra šio Instituto direktorius. Nuo 1997 m. B.Gruževskis dėsto Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedroje, 2004 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 2009 m. B.Gruževskis praėjo habilitacijos procedūrą ir nuo 2010 metų eina profesoriaus pareigas. 

 

Nuotrauka iš https://pameistrys.wordpress.com

Prof. dr. (HP) B.Gruževskis yra Europos Komisijos ekspertas užimtumo
ir darbo rinkos politikos klausimais. Karjeros laikotarpiu jis buvo Aukštojo mokslo tarybos prie ŠMM narys, įvairių aukštųjų mokyklų bei mokslo įstaigų mokslo tarybų narys. B.Gruževskis aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais bei Lietuvos valstybės valdymo institucijomis. 1992-2010 metais stažavosi Švedijos, JAV, Lenkijos, Danijos, Ispanijos bei Prancūzijos universitetuose. Yra paskelbęs daugiau nei 90 publikacijų ir mokslinių straipsnių. Pagrindinės B.Gruževskio mokslinio darbo veiklos kryptys: užimtumo tendencijų analizė, darbo rinkos politika, darbo rinkos tyrimai, profesinis rengimas, darbo rinkos politikos priemonių efektyvumas, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas, socialinis dialogas darbo sferoje, socialinė atskirtis, subjektyvi/asmens gerovė.

Keletas akimirkų iš kunigų permanentinio susirinkimo:

unnamed (9)

unnamed

unnamed (4)

 

Daugiau nuotraukų…