Projektas „NVO kompetencijų stiprinimo programa“

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 2023 m. įgyvendino projektą „NVO kompetencijų stiprinimo programa“, kurį dalinai finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Siekiant prisidėti prie emocinės gerovės organizacijose didinimo nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo kviečiami į patirtinius mokymus, vadovų ugdymo ir palaikymo grupę bei turėjo galimybę gauti organizacijų konsultavimo paslaugas. Susitikimuose buvo gilinamąsi į asmeninį ir profesinį atsparumą ir gerovės komandoje didinimą, stresą, reakcijų į jį atpažinimą ir konstruktyvius streso įveikos būdus, perdegimą ir prevencinius jo aspektus, konfliktus ir jų sprendimo būdus, efektyvų vadovavimą ir komandinį darbą, emocinės sveikatos darbe stiprinimą.

Pasak dalyvių atsiliepimų, tokio pobūdžio nemokamų veiklų poreikis yra didelis – projekto veiklomis susidomėjo netgi nevyriausybinių organizacijų atstovai iš kitų savivaldybių.

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras planuoja tęsti panašaus pobūdžio veiklas, kviečiant organizacijas skirti dėmesį emocinės gerovės stiprinimui.

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija