Birželio 7 dieną (šeštadienį) Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kvietė šiauliečius, ir ne tik juos, dalyvauti Sekminių vigilijoje.

17 val. susirinkusieji į Pastoracinio centro salę jungėsi į šlovinimą, klausėsi kun. Mindaugo Malinausko SJ mokymų apie  Sekmines ir Šventąją Dvasią, šventė Eucharistiją.

Vakaro pabaigoje visi turėjo galimybę atnaujinti savo santykį su Viešpačiu ir melsti naujo Šventosios Dvasios ir Jos dovanų išsiliejimo, užtariant broliams ir sesėms iš Šiaulių miesto maldos grupių: Pastoracinio centro,  Krikščioniško gyvenimo bendruomenės, Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos, Veikliųjų žmonių bendrijos.

 Rimantas Pumputis

Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro vadovas

Vigilija +koncert 074   Vigilija +koncert 075

Vigilija +koncert 078   Vigilija +koncert 082   Vigilija +koncert 123