Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019Vasario 9 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko ataskaitinis Carito darbuotojų susitikimas, skirtas Lietuvos Carito trisdešimtmečiui paminėti.
12 val. šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupijos Carito steigėjas ir pirmininkas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Remdamasis dienos Evangelija,  Jo Ekscelencija kalbėjo apie tai, kaip Jėzaus artimieji sakydavo, kad jis išėjęs iš proto, o apaštalai ne visada turėdavo laiko pavalgyti. Matydamas apaštalų nuovargį, Jėzus jiems siūlė pailsėti. Ir šiandien reikia rasti atgaivą, – kreipėsi Šiaulių ganytojas į Carito darbuotojus. Poilsis turėtų būti skirtas gilesniam susivienijimui su Viešpačiu. Tam labai tinka rekolekcijos, įvairūs dvasiniai susitikimai, kur galima būtų pabendrauti su Viešpačiu, išgirsti, ką Dievas sako tyloje, ko Jis nori iš mūsų. Kai pasitraukiame nuo darbų ir rūpesčių, susivienijame su Kristumi, kuris yra mūsų Kelias. Troškimas susivienyti su gyvuoju Kristumi turėtų būti augantis ir stiprėjantis, kad galėtume duoti gausių vaisių. Vadindamas cartiečius meilės apaštalais, Jo Ekscelencija ragino juos drąsinti ligonius negaliose, sunkumuose dažniau priimti Kristų Komunijoje. Teikdamas Ligonio sakramentą, kunigas meldžiasi, kad žmogus atgautų jėgas, sustiprėtų. O išeinančiam žmogui šis sakramentas didelė malonė, nes susivienijo su Kristumi. „Paskatinkite atgaivinti praktiką pirmaisiais mėnesių penktadieniais pakviesti ligoniui kunigą, kad pasisemtų jėgų pakelti ligos kryžių ir nešti jį su pasitikėjimu. Kvieskite augti ir tikėti meilėje drąsiai einant kančios keliu“, sakė Šiaulių vyskupas, ragindamas Carito darbuotojus ir jų globojamuosius būti susivienijusiais su dangiškąja Motina Marija.

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito valdybos nariai.

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019

Šiaulių vyskupijos Carito susitikimas 2019