_NEB4365Kunigas kalbėjo apie troškimą padėti šeimoms patirti tikrąjį meilės džiaugsmą šeimoje. Kun. dr. Andrius tvirtai akcentavo, jog kunigas turėtų bent tris kartus susitikti su jaunuoliais, besiruošiančiais Santuokos Sakramentui. Susitikęs – nuoširdžiai bendrauti, kad kunigo asmenyje įžvelgę Kristų, jaunuoliai ir ateityje išliktų uoliais Bažnyčios lankytojais ir Šv. Mišių dalyviais.
Prelegentas nuoširdžiai dalijosi patirtimi, mielai atsakinėjo į klausimus ir skatino negailėti jėgų darbuojantis su jaunais žmonėmis, kad galėtume juos uždegti Evangelijos džiaugsmu ir palydėti į visavertį gyvenimą, kuris teikia tikrąją meilę, džiaugsmą ir laimę.

_NEB4363

_NEB4364