Sausio 8 d. šeimas sukvietė tradicinė, jau šešioliktoji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17). Seniai Šiaulių vyskupijos ribas išaugusiame renginyje šventine nuotaika su šiauliečiais dalijosi svečiai iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Mažeikių, Naujosios Akmenės ir kitų Lietuvos miestų. 12.00 val. Šeimų šventė prasidėjo katecheze, kurią vedė Kelmės dekanas, kun. liturg. lic. Mindaugas Grigalius.
 Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017
Šv. Mišios prasidėjo iškilminga Eucharistijos dalyvių procesija salės viduriu nuo pagrindinių Šiaulių arenos durų iki gėlėmis papuošto altoriaus. Šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslą sakė apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro Lopez Quintana, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupijos kunigai.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Pamokslą apaštalinis nuncijus pradėjo perduodamas Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimus, meilę ir solidarumą bei tėvišką Apaštalinį Palaiminimą. Pradėdamas kalbėti apie šeimą, Jo Ekscelencija pakvietė pažvelgti į Šv. Šeimos paveikslą, nes „apmąstydami šventąją šeimą, galime atrasti stiprybės ir įkvėpimo gyventi savo pačių šeimose“. Arkivyskupas uždavė retorinį klausimą: Ko mus moko Šventoji Šeima? Atsakymas – dviejų esminių dalykų: kad svarbiausia yra tėvo ir motinos vaidmuo ugdant ir auginat vaikus; antra – kad tėvas ir motina yra pašaukti auklėjimu įvesti vaiką į gyvenimą.
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Dievo Sūnui, kaip ir įprastam vaikui, „reikėjo šeimos, susidedančios iš tėvo ir motinos, kad galėtų augti kaip žmogus“, – aiškino apaštalinis nuncijus. Tėvų pareiga – „paimti vadovavimą į savo rankas ir supažindinti su dalykais ir su žmonėmis. Santykyje su savo tėvais, ne be sunkumų ir problemų, vaikas išmoksta meilės ir taip pat atsiskyrimo būtinybės ir galiausiai autonomiškumo“. Juozapo ir Marijos meilė Nazarete, Betliejuje, Egipte susidūrė su rimtais sunkumais, bet visada nugalėjo nes pasitikėjo Tėvu. Nazaretas mus moko tylos ir darbo. Turime grįžti į mokyklą Nazareto namuose, kur esame mokomi atrasti svarbiausius dalykus. Iš jų susideda gražus ir tvirtas gyvenimas. Tie dalykai, tai meilė per tikrus santykius, paprastumą, nuoširdumą, pasiaukojimą tiems, kuriuos mylime, darbštumą.
„Šventoji Šeima nėra romantiško romano herojai. Žinome kiek Juozapas  iškentėjo ir  kiek iškentėjo Marija, pats Jėzus. Nazareto namuose buvo iki galo patirtas visas šeimos gyvenimas. Ir taip jie nurodė kelią mums, kurie norime išmokti gyventi šioje žemėje nuolat ieškodami nežūvančio ir nepraeinančio gėrio“, sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana.
Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Eucharistijos metu talkino savanoriai. Skaitinius skaitė Milda Patraitytė iš Joniškio ir Ramutė Juknevičienė iš Pakruojo.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Aukas nešė Savickų šeima iš Radviliškio. Visuotinė malda buvo patikėta kelmiškių Seselskų šeimai.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Labiausiai jaudinanti šventės dalis – Santuokos priesaikos atnaujinimas. Šiais metais lydinčiąja pora buvo Alma ir Hubertas Dapkai, švenčiantys 25 metų santuokos jubiliejų.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono merai, kiti valdžios atstovai su šeimomis. Seimo parlamentinės grupės už šeimą nariai: Rima Baškienė (seimo pirmininko pavaduotoja) ir seimo narys Jonas Dagys džiaugėsi švente, dėkojo jos iniciatoriui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui bei organizatoriams. Tvirtybės ir pasitikėjimo susirinkusioms šeimoms teikė seimo narių įsitikinimas, jog „viskas laikosi ant šeimų“.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Po šv. Mišių iš Italijos atvykę menininkai pristatė muzikinį spektaklį „Einant, gyvenant“. Smuiku grojanti Italijos lietuvė Saulė Kilaitė „muzikinę kelionę“ pradėjo nuo Šventosios žemės. Visus sujaudino laisvas ir nuoširdus menininkės bendravimas su publika, Kalėdinės nuotaikos inscenizavimas, giesmės „Tyli naktis“ melodija. Labiausiai smuikininkės nuoširdumas pavergė vaikus, spontaniškai kartu su atlikėja užlipusius į sceną.
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017
Saulei Kilaitei padėjo klarnetistas ispanas Marino Delgado Rivilla, Šokių grupė „La Compagnia Traballante“, šokę keltinius ir tradicinius įvairių šalių šokius. Meninės vaizo projekcijos kurtos Roland Tapi, muzikinį spektaklį režisavo Carlo Cartisano.
Šventę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė užbaigti tradicine giesme „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Vieną didžiausių Šiaulių vyskupijos renginių organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimų centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės.
Editai talkino Erita Grinčienė, Renata Biliūnienė, Gediminas Krūmas.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Tvarka renginio metu rūpinosi savanoriai, kuriuos subūrė Šiaulių vyskupijos katechetikos centras. Į savanorystę gausiai ir geranoriškai įsitraukė Žemaitijos skautų organizacijos Šv. Jurgio draugovės skautai. Už jų veiklą šventės metu buvo atsakinga Emilija Gulbinaitė.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2017

Daugiau nuotraukų…

Apie Šiaulių vyskupijos šeimų šventę taip pat skaitykite:

http://lt.radiovaticana.va/

http://etaplius.lt/

http://www.lrt.lt/

http://www.smc.akmene.lt