Spalio 5 d. Šiauliuose pristatytas naujasis ką tik išleistas Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius 2015 metams.

Kalendorius „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ pristatytas sekmadienį po šv. Mišių pilnutėlėje Pastoracinio centro didžiojoje salėje. Kalendoriaus idėja, sakė vyskupas Eugenijus Bartulis, atsirado Lietuvoje lankantis šv. Teresėlės ir šv. Jono Bosko relikvijoms. Ganytojui kilo mintis pasidairyti, kokas relikvijas turime Lietuvoje. Tad ateinančiais metais vyskupas kviečia keliauti kartu su šventaisiais, gilintis į gyvenimus tų, kurie „su džiaugsmu vykdė Dievo valią“.

100_5199   100_5155   100_5160

Pristatyme dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė ir šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Nomeda Bėčiūtė poezijos posmais pristatė metus: kas tai yra metai ir kaip mes juos įprasminame. Susirinkusieji džiaugėsi ir pamokančiais aktorės perteiktais pasakojimais. Šv. Cecilijos choras giesmėmis iliustravo vyskupo žodžius apie šventuosius. Giedotos giesmės, skirtos šv. Jonui Bosko, šv. Kazimierui, švč. Mergelei Marijai, šv. Teresėlei. Šv. Kryžiaus relikvija įprasminta „Kryžiau šventas“ giesme, o pasakojimas apie Jono Pauliaus II relikvijorių palydėtas mėgstamiausia popiežiaus giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Ansambliui giedant žinomas giesmes mielai pritarė balsai iš salės, tačiau, dauguma buvo negirdėtos, klausytos su didžiu susidomėjimu ir palydėtos gausiais plojimais.

100_5132  100_5129  100_5180

Siauliai_2Kalendoriuje pristatoma 13 įspūdingiausių Lietuvos relikvijorių. Vienas gražiausių, anot ganytojo – kalendoriaus viršelį puošiantis Keturkronika Dievo Gailestingumo koplyčios barokinis relikvijorius, išdrožtas iš ąžuolo XVIII a. Pasakojama, jog vienas žmogus kreipėsi į Kudirkos Naumiesčio kleboną, prašydamas sudeginti maišelyje esančius kažkokius šventus daiktus. Laimei, klebonas kreipėsi į Vilniaus restauracijos centrą ir šiuo metu Keturkronika koplyčia turi didžiausią Lietuvoje net keletą šventųjų relikvijų saugantį relikvijorių.

Kitą XVIII a. relikvijorių vyskupas rado viename meno albumų. Kai nuvyko ir paprašė leisti nufotografuoti, klebonas nustebo, mat jau senokai nebuvo jo matęs, nebuvo tikras, ar tikrai yra. Vyskupas prisiminė gražią ankstesnių laikų tradiciją, kai turimoms šventųjų relikvijoms buvo rodoma ypatinga pagarba ir dėmesys, kunigai kartą per savaitę duodavo tikintiesiems relikvijorių pabučiuoti.

Balandžio mėn. puslapyje – viena didžiausių Lietuvoje turimų relikvijų – šv. Andriejaus Bobolos. Balandį švęsime Velykas, o Andriejus Bobola būtent per Velykas buvo paskelbtas šventuoju, – sakė vyskupas.

Gegužę pristatoma labai reta Lietuvoje Švč. M. Marijos veliumo relikvija.

Birželį puošiantis šv. Vincento Pauliečio relikvijorius svarbus vyskupui dėl vaikystėje namuose kabėjusio paveikslo, kuriame šventasis vaizduojamas vedantis už rankos našlaitį vaikutį.

100_5159   100_5162  100_5173

Rugsėjį pristatoma didžiausia Lietuvoje 3,2 cm ilgio ir 0,6 cm pločio Šv. Kryžiaus relikvija, saugoma Žemaičių Kalvarijoje. Spalio šventoji – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kurią Šiaulių ganytojas gerbia ir myli dėl išgyvento mažumo ir ypatingo susibičiuliavimo su Viešpačiu. Šios šventosios mintis vyskupas bene dažniausiai cituoja savo pamoksluose. Lapkritis padės prisiminti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagę Lietuvoje, Šiauliuose ir Kryžių kalne.

Po pristatymo niekas neskubėjo skirstytis. Sustoję, susikibę rankomis visi džiugiai giedojo tradicinę giesmę „Viešpaties palaima visada telydi mus“. Po jos nusidriekė ilga eilė norinčiųjų gauti vyskupo autografą.

100_5185   100_5192   100_5195

Daugiau nuotraukų…