Popiežius Pranciškus kviečia visą Dievo Bažnyčią į Sinodą. Šiuo sušaukimu jis drąsina mus klausti savęs apie sinodiškumą – keliavimą drauge – kaip esminį Bažnyčios gyvenimo ir misijos būdą.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

  • LIETUVOS VYSKUPŲ kreipimasis DĖL SINODINIO KELIO PRADŽIOS sinodas.katalikai.lt
  • VADEMECUM, skirtas Sinodui sinodalumo tema, žr. sinodas.katalikai.lt
  • Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos PARENGIAMASIS dokumentas, žr. sinodas.katalikai.lt

SINODINIO KELIO KOORDINATORIUS

Danutė Kratukienė – Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė

VYSKUPIJOS DARBO GRUPĖ

Kun. Rimantas Žaromskis – vyskupijos kancleris

Kun. Remigijus Jurevičius – Joniškio dekanas

Kun. Mindaugas Grigalius – Kelmės dekanas

Kun. Remigijus Čekavičius – Pakruojo dekanas

Kun. Egidijus Venskus – Šiaulių dekanas

Kun. Tadas Rudys – Radviliškio dekanas

Kun. Artūras Sederevičius SJ – Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius

Kun. Tomas Janavičius – Carito direktorius

Kun. Arūnas Jankauskis – Jaunimo centro direktorius

Edita Gulbinienė – Šeimos centro direktorė

Rimantas Pumputis – Evangelizacijos centro vadovas

Laura Pasavodskytė – Jaunimo veiklų koordinatorė

Kęstutis Šaltis – Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius

TEMINIŲ SUSITIKIMŲ MEDŽIAGA

I susitikimo tema KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI >>

II susitikimo tema KLAUSYTIS IR KALBĖTI >>

III susitikimo tema ŠVENTIMAS. Kaip švenčiame savo tikėjimą?  >> 

Asmeninių įžvalgų anketa >>

IMG_20211212_112643VEIKLA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE

2021 m. lapkričio 8 d. susitikimas su Šiaulių vyskupijos Kunigų taryba dėl sinodinio kelio organizavimo Šiaulių vyskupijoje.

2021 m. lapkričio 22 d. susitikimas su Šiaulių vyskupijos kunigais dėl sinodinio kelio organizavimo Šiaulių vyskupijoje.

Laikraščio „Etaplius “ žurnalistės Oksanos Laututytės interviu su Šiau­lių vys­ku­pu Eu­ge­ni­jumi Bar­tu­liu ir Šiau­lių vys­ku­pi­jos si­no­di­nės ko­man­dos koor­di­na­to­re Da­nu­te Kra­tu­kie­ne „Popiežius Pranciškus nori išgirsti Tavo nuomonę apie Bažnyčią“.

IMG_20211212_115402https://www.etaplius.lt/popiezius-pranciskus-nori-isgirsti-tavo-nuomone-apie-baznycia

2021 m. gruodžio 12 d. sinodinio kelio Šiaulių vyskupijoje Moderatorių mokymai. KVIETIMAS: SINODAS-moderatoriu-mokymai_2021-12-12

2021 m. gruodžio 20 d. susitikimas su Šiaulių vyskupijos kunigais dėl konsultacinių susitikimų organizavimo parapijose.

2021 m. gruodžio 20 d. nuotoliniai sinodinio kelio Šiaulių vyskupijoje Moderatorių mokymai.

IMG_20211212_120205 KONSULTACINIAI SUSITIKIMAI

2022 m. sausio 3 d. susitikimas su Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentais „Kelionės bendrakeleiviai“ Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Moderatorė Danutė Kratukienė.

2022 m. sausio 13 d. susitikimas su Radviliškio r. Trečiojo amžiaus universiteto lankytojais „Kelionės bendrakeleiviai“. Moderatorė Danutė Kratukienė.

IMG_20211212_120321