Gruodžio 8 d. vyko susitikimas su piligrimais, keliavusiais į Gvadelupę (Meksiką).

_NEB4421

11 val. aukotos šv. Mišios Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje, po jų – Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro Didžiojoje salėje vyko susitikimas su piligrimais.

_NEB4400     _NEB4404

Į Meksiką, Gvadelupę piligrimai iškeliavo šių metų gegužės 19 d. Piligrimystė prasidėjo Kryžių kalne 8.00 val. ryto. Čia, kartu su Šiaulių vyskupu, susirinkusiais išlydėtojais pagarbinta Dangaus Karalienė, paprašyta jos globos.

Pakeliui sustota Šiaulių katedroje, kurioje buvo švenčiami Sekminių atlaidai. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

???????????????????????????????

Tą dieną Kelionę į Meksiką organizuojantis ir pats keliaujantis Laisvalaikio užimtumo asociacijos „Piligrimas“ vadovas Gintaras Naudžiūnas teigė, jog vieni, matydami juos praeinančius su kryžiumi, nudžiunga, kiti, tikriausiai, pašiepia. Tačiau tai įvykis, kuris paskatina bent akimirksnį susimąstyti.

Po šv. Mišių piligrimai pasistiprino ir, nešini kryžiumi, vėliavomis, statulėlėmis, buvo išlydėti pro katedros vartus. Kryžių kurį laiką nešė Šiaulių vyskupas. Maldininkai keliavo per Lankiją, Čekiją, Vokietiją, Šveicariją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją ir Meksiką.

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Gvadelupę Meksikoje išgarsino stebuklingas švč. Mergelės Marijos paveikslas. 1531m. netoli Meksikos sostinės neseniai pasikrikštijusiam indėnui Juan‘ui Diegui ant kalvos pasirodė Mergelė Marija. Per apsireiškimus ant čiabuvio indėno dėvėtos prijuostės „tilmos“ įsispaudė Marijos, vadinamos Gvadelupės Dievo Motina, paveikslas. Rašoma, jog po penkmečio nuo Marijos apsireiškimų pakrikštytų katalikų indėnų skaičius staiga išaugo nuo vieno iki 4 milijonų. Regėtojas Juan‘as Diego 2002 m. paskelbtas šventuoju. Šiandien regėjimų vietoje stovi viena didžiausių pasaulio bažnyčių, kurioje telpa iki 40 000 žmonių.

Daugiau nuotraukų…