Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko
tarptautinė mokslinė konferencija

„Šv. Bazilijaus  Didžiojo  ordinas:  iš liaudies  –  liaudžiai“,

skirta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios  500 metų jubiliejui.

Mokslinė konferencija prasidėjo ir pirmąsias dvi dienas vyko Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai, unitų bažnyčios teologai. Iškilmingose sekmadienio Šv. Mišiose giedojo Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose studentai.

Iš Vilniaus konferencijos dalyviai vyko į Šiaulius. Lapkričio 10 d. rytą Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Jose dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo tie patys bazilijonų instituto Briuchovičiuose  studentai. Po šv. Mišių aplankytas Kryžių kalnas.

_NEB7178 _NEB7199  _NEB7204

13.00–15.30 val. Bazilionų vidurinėje mokykloje tęsta mokslinė konferencija. Sveikinimo kalbą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Bazilionų mokykla turi vardines auditorijas. Simboliška, kad istorikės Aldonos Vasiliauskienės monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“ pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienes vardu pavadintoje auditorijoje. Aštuonerius metus monografiją rengusi autorė apiberta pagyrimo ir padėkos žodžiais.

_NEB7208    _NEB7219     001

Konferencijos dalyviams koncertavo  Šiaulių Dainų muzikos mokyklos liaudies instrumentų trio: Karolis Aksenavičius (birbynė), Paulina Nemaniutė (kanklės) ir Liveta Galvelytė (bosinės kanklės). Juos paruošė mokytojai Darius Daknys ir Lora Andriuškienė. Profesoriaus Vytenio Rimkaus vardo salėje vyko agapė ir nuoširdus bendravimas.

_NEB7206 _NEB7218  _NEB7241

Apie Bazilionuose vykusią mokslinę konferenciją skaitykite I. Ramaneckienės straipsnį

Daugiau nuotraukų…