Gruodžio 15 dienos ryte Betliejaus Taikos ugnis traukiniu atkeliavo į Šiaulius. Šiaulių televizijos reportažas:
.
Ją platina ir pasitiko Žemaitijos skautų, bei Lietuvos skautijos Šiaulių krašto nariai.

Jėzaus Kristaus gimimo bazilikoje Betliejuje žmonės melsdamiesi uždega žvakes. Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje, vykdant socialinę paramos akciją „Šviesa tamsoje“, kai vienas ypač daug gero nuveikęs vaikas nukeliavo į Palestiną ir Betliejuje uždegė žvakę, kurią kaip taikos ir vilties simbolį parvežė į Vieną ir išplatino savo šalyje.

Taikos kunigaikštis – vienas iš Jėzui suteikiamų titulų.
Prieš septynetą šimtmečių žydų pranašas Izaijas būsimąjį Mesiją vadina Taikos kunigaikščiu:
…..Mums gimė Kūdikis, ir sūnus duotas mums,
Ir Viešpatystė ant jo pečių:
O vardas jo bus: Nuostabusis Patarėjas,
Galybių Dievas, busimojo pasaulio Tėvas,
Taikos kunigaikštis“.
(Izaijo 9,5).
Hebrajų kalbos išsireiškimas „taikos kunigaikštis“ („sar shalom“) yra platesnės reikšmės negu lotynų „princeps paeis“, nes hebraiškai „taika“ — „shalom“ — nurodo gerovę, tobulą laimę. Tačiau būsimasis Mesijas, pramatytas „karalaičiu“, kartu su „laime“ į savo karalystę atneš ir lotynų kalbos prasme „taiką“, kaip karo priešingybę, nes kur nėra taikos, ten juo labiau nėra „laimės“.
Betliejaus Taikos ugnis bus dalinama sekmadienį 18 dieną.
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 10 val.
Pakruojo Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje 9 val.
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia 11 val.
Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje 11 val.
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje 11 val.
Šiaulių M. M. N. P. bažnyčioje 18 val.
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje 10 val.
Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro informacija.