Šiandien Žemaičių Vyskupystės muziejuje -Varniuose iškilmingai minėjome kunigo kankinio Pauliaus RACEVIČIAUS 110 gimimo metines.

Renginyje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Varnių klebonas, vicedekanas kanauninkas Domas Gatautas, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir Švč. Jėzaus Šurdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ. Daug širdies ir meilės parodė Žemaičių mumuziejaus “Alka” direktorė Elvyra Spudytė, parodos kuratorė Alma Būdvytienė, skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis ir kiti. Į parodą ypač gausiai susirinko kankinio kun. Pauliaus Rimavičiaus giminės, svečiai iš Šilalės, Laukuvos ir iš kitų vietų.

Šiaulių ganytojas trumpai apžvelgė kun. kankinio gyvenimo svarbiausius momentus ir žūties aplinkybes. Kadangi kun. Paulius Racvičius buvo nužudytas netoli Joniškio, jo kūnas yra palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje. Joniškio parapijiečiai surinko labai daug parašų ir Šiaulių vyskupas nuvežė prašymą į Vatikano šventųjų skelbimo kongregaciją, kad kun. kankiniui Pauliui Racevičiui būtų galima pradėti beatifikacijos bylą.

Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška  papasakojo, jog kun. Paulių Racevičių šiltai ir su meile prisimena Joniškio parapijiečiai ir ateitininkai. Prie jo kapo nuolat žydi gėlės ir žmonės trokšta jį matyti palaimintųjų būryje.

Telšių vyskupas nuoširdžiai padėkojo parodos rengėjams, giminėms ir svečiams ir priminė, jog kun. Paulius Racevičius yra spindinti žvaigždė Žemaitijos padangėje, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį.

DSC_8487

DSC_8488

DSC_8489

 

Daugiau nuotraukų…