Daily Archives: rugpjūčio 24, 2019

Rugpjūčio 24 d. (ŠEŠTADIENĮ)  16.00 val. LAISVĖS DIENOS minėjimas Sukilėlių kalnelyje su TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos nariais iš skirtingų pasaulio šalių. Renginio vedėjas – Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Dalyvaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Rugpjūčio 25 d. (SEKMADIENĮ) 9.00 val. PADĖKOS UŽ LAISVĘ eisena iš Tytuvėnų į […]

Rugpjūčio 24 d. Laisvės diena minėta Sukilėlių kalnelyje. Tarptautinės asociacijos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai, atvykę iš Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Brazilijos, kaip kasmet atvežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie susirinkusiųjų troškimą eiti laisvės keliu. Prisimintas ir Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas, kur, anot Ekscelencijos, širdimis ir rankomis vienytasi vardan Lietuvos. […]