All posts by: Inesė Ratnikaitė

About Inesė Ratnikaitė

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują                  A L F A    K U R S Ą  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.   Alfa kursas – tai 11 kas […]

Vasario 18 d. I gavėnios sekmadienis. Gavėnios atgailos tikslas – atitaisyti savyje tai, kas graso įtraukti į nuodėmę, ir skatinti tai, kas veda į gera. Pagal naujausius Lietuvos vyskupų patarimus galima susilaikyti nuo prabangaus maisto arba atsisakyti nesaikingo pomėgio ar net priklausomybę sukeliančių produktų: saldumynų, kavos, alkoholinių gėrimų, tabako ir pan. Tačiau apskritai gavėnia yra […]

Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Šią dieną perteikiamas pranašo Joelio kvietimas Dievo tautai susirinkti, atgailauti ir iš visos širdies atsiversti bei šv. Pauliaus maldavimas „Kristaus vardu“: „Susitaikinkite su Dievu“, nes „dabar palankus metas“. Evangelijoje Jėzus moko, kaip nusiteikus dera duoti išmaldą, melstis ir pasninkauti. Svarbiausia šios dienos apeiga – pelenų barstymas, simbolizuojantis gavėnios kaip […]

Vasario 14 d. (pelenų trečiadienį) Šiaulių vyskupijos Marijos legionas organizuoja GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENĄ Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose.   PROGRAMA 10.00 – Įvadinė konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. 12.00 – Šv. Mišios Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplyčioje. Aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 13.00 – Pietūs. 14.00 – II konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. […]

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena Šv. Mišios šia proga bus aukojamos: Vasario 9 d. (penktadienį) 12.00 val. Moters ir vaiko klinikos (Architektų g. 77) koplyčioje. Vasario 12 d. (pirmadienį) 12.00 val. Respublikinės Šiaulių  ligoninės didžiojoje konferencijų salėje (Chirurgijos korpuse, V. Kudirkos g. 99C). ————————————————————————————————————— Ligoninės kapelionas apie krikščionio pareigą krikščioniui Apie ligonio patepimo sakramentą […]

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 10 d. 14 val. kviečia 14-29 metų jaunuolius į susitikimą – išvyką “Pralaužk ledus”. Programoje: filmas – diskusija, konferencija “Kas užšaldo santykius?” (kun. Arūnas Jankauskis), išvyka į Jelgavos ledo skulptūrų festivalį (Latvija). Veiklos nuo 14val. vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, vėliau – išvyka į Jelgavą, grįžimas – apie 23.30 val. […]

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių: Vasario 8d., ketvirtadienį – Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Kovo 8d., ketvirtadienį – Šiaulių Šv. Jurgio b. Balandžio 8d., sekmadienį – Atvelykis. Gailestingumo šventė. Gegužės 8d., antradienį – Kelmės Švč. Mergelės Marijos […]

Vasario 2 d. (penktadienį) Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta „Hypapante“, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną šventinamos žvakės. Kviečiame melstis kartu su vyskupu Šiaulių katedroje 18.00 val.