All posts by: Inesė Ratnikaitė

About Inesė Ratnikaitė

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas S E K M I N Ė S Gegužės 19 d. 18.00 val. Sekminių vigilija prie Talkšos ežero Gegužės 20 d. 12.30 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Profesoriaus Stasio Šalkauskio intelektualinės minties ir jo atstovautos filosofinės srovės minėjimas „Išminties šventė“, skirtas Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo geresniam pažinimui bei Lietuvos šimtmečio įprasminimui Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyks prof. St.Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“. Tai  yra trijų dienų renginys, skirtas geriau susipažinti su šia neeiline asmenybe, jo katalikiškos krypties filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio […]

Gegužės 11 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje „GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI“ Dalyvio anketas iki gegužės mėn. 01 d. siųsti adresu: Šiaulių „Sandoros” progimnazija, K. Korsako g. 8, Šiauliai arba el. paštu: info@sandora.eu. Informacija Mob. 8 684 67995 (Rolanda) arba 8 645 09299 (Jurgita). Daugiau info: http://www.gpm.sandora.eu/

Maloniai kviečiame gegužės 6 d. 11.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame  centre dalyvauti Motinos dienos renginyje minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejų.

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 05 d. […]

2018 metų gegužės 2 d. 18 val. Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ salėje Labdaros paramos koncertas „Maža kibirkštis – didelis laužas“ Labdara prasideda nuo mažos kibirkšties fondo steigėjų širdyse ir dėka mažų atliepimo kibirkštėlių rėmėjų širdyse tampa dideliu laužu. MOTINOS DIENAI artėjant koncertas skiriamas Motinos Teresės vardo šeimų namuose Krizių centre gyvenančioms mamoms su vaikais paremti. […]

    Balandžio 29 d.  Birutės Žemaitytės knygos „R E G I U   V I E Š P A T Į DVASINIAI MĄSTYMAI“  pristatymas 11.00 šv. Mišios Šiaulių katedroje 12.00 Susitikimas su rašytoja, gydytoja reanimatologe Birute Žemaityte Pastoracinio centro (Tilžės g. 168) salėje Renginio metu bus galima įsigyti naująją ir kitas B. Žemaitytės knygas Reginio […]