All posts by: Inesė Ratnikaitė

About Inesė Ratnikaitė

Rugpjūčio 26 d. P A D Ė K O S   U Ž   L A I S V Ę   D I E N A Minėsime tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę dieną. Tradicinė piligrimų eisena į Šiluvą Laisvės dienos minėjimo renginiai: Rugpjūčio 25 d.           16.30 val. Sueiga Šiauliuose. Ant Sukilėlių kalnelio. Dalyvauja tarptautinės TFP (Tradicija, […]

„Meilė Dievui, Tėvynei ir žmogui“ Š. m. rugpjūčio 26 d. išvyksime į piligriminę kelionę TYTUVĖNAI – ŠILUVA Dienotvarkė: 6.20 val. išvykstame nuo Katedros 6.30 val. sustojame pietiniame rajone, Tilžės g. stotelėje, esančioje prie Akropolio 8.00 val. mitingas Kelmėje prie buvusių KGB rūmų. 9.00 val. žygio pradžia nuo Tytuvėnų bažnyčios 12.00 val. Šv. Mišios Šiluvos bazilikoje […]

Nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 18 d. Respublikinės Šiaulių ligoninės Motinos ir vaiko klinikoje ŠV. ROKO DEVYNDIENIS 11.30 val. Švč. Sakramento adoracija, šv. Roko litanija 12.00 val. Šv. Mišios Maldos intencijos kiekvienai dienai: 08-10 (penktadienis) – už netikėtai susirgusius, 08-11 (šeštadienis) – už skausmus kenčiančius, 08-12 (sekmadienis) – už atskirtuosius nuo visuomenės, 08-13 (pirmadienis) […]

Vida URBONIENĖ Šeštadienio popietę link Maironių koplyčios pėstute ir važiuoti skubėjo žmonės. Iš tolo matėsi beržų alėja atskubančios senolės ryšinčios gėlėtas skareles. kur pirmiausia suėję, suvažiavę suka? Žinoma į kapinaites kur ilsisi jų šeimos artimieji, vaikystės draugai. Išgirdę greta kalbančius, kelia akis link jų ieškodami pažįstamų akių. Koks džiaugsmas apkabinti prieš kelis dešimtmečius matytus draugus, […]

Rengiantis Šventojo Tėvo Pranciškaus atvykimui ir minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiaulių vyskupijos bažnyčiose Adoracija vyks nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 31 d. Maloniai kviečiame dalyvauti! Adoratio — lot. k. garbinimas, žavėjimasis. Adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Tik tikėjimu galime priimti tokį neįmanomą […]

Liepos 29 d. tikinčiuosius į Šiaulių vyskupiją sukvietė Kryžių kalno atlaidai. Kasdien gausiai lankomas Kryžių kalnas paskutinį liepos sekmadienį sulaukė nesuskaičiuojamo maldininkų skaičiaus. Apylinkės prisipildė mašinų ir užsakytų autobusų iš visos Lietuvos. Gausus būrys piligrimų nuo Šiaulių katedros atėjo pėsčiomis. Piligriminiam žygiui nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pagarbinę Švenčiausiąjį […]

Nijolė Damulė „Šeimų stovykloje vyraujanti darna, harmonija, pagarba vienas kitam, puikus organizavimas leido dvasiškai pailsėti ir ūgtelėti meilėje. Tradicinė stovyklos vieta – ,,Angelų svetainė“ – gražiai sutvarkyta erdvė, kurioje saugu ir jauku stovyklauti. Čia rytas pradedamas liturgine mankšta ir malda, vidudieny koplytėlėje ar sumontuotoje palapinėje švenčiama Eucharistija, per pietus gaivinamasi tvenkinyje plaukiojant šalia lelijų, o […]