All posts by: Inesė Ratnikaitė

About Inesė Ratnikaitė

S p a l i o   19 – 22   d i e n o m i s Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.   Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti […]

Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė-2017 m. spalio 1 d. 12 val., Šeduvos bažnyčioje Šv. Mišias aukos apaštališkasis nuncijus J.E. arkivysk. P. L. Quintana, Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupai, kunigai. Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (komp. V.Malinauskas) giedos: Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vad. N.Bernadickienė) Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vad. J.Skorupskienė) Šeduvos gimnazijos pučiamųjų […]

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3, 4 2017 m. rugsėjo 8-9-10 d.  MALONIAI KVIEČIAME: PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS, NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE. Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 8 d. (penktadienį) 9.30 val. Šiluvoje būname rugsėjo 10 d. (sekmadienį).  Dalyvio auka: 5,00 […]

Rugsėjo 3 d. Radviliškio bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo tituliniai atlaidai, 420 m. nuo pirmosiosios bažnyčios pastatymo,  30 metų nuo bažnyčios atstatymo. 12.30 val.  šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po šv. Mišių – naujo koplytstulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje Vėliau – agapė prie Radviliškio kultūros centro

Rugpjūčio 26 d. 16.30 val. Šiaulių Sukilėlių kalnelyje kasmetinis tradicinis Laisvės dienos minėjimas. 18.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Rugpjūčio 27 d. Padėkos už laisvę eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą. Vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 9.00 val. eisenos pradžia nuo Tytuvėnų bažnyčios.