All posts by: Simona Tarvydaitė

About Simona Tarvydaitė

Rugsėjo 12 d. Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras Šiaulių šviesuolius pakvietė į prof. Vytauto Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymą. Autorius džiaugėsi, kad į diskutusijas apie valstybę, tautiškumą, pilietiškumą, Lietuvą, įsitraukė ir į tautai svarbius renginius pradėjo ateiti ne tik vyresni, bet įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir profesijų žmonės. Tai rodo, anot prelegento, kad Lietuva […]

Grupė Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas išsiruošė į dviračių žygį aplink Lietuvą. Jų šūkis yra “Valstybė tai Tu arba LT-100:Dviračiais aplink Lietuvą”. Žygis prasidėjo 2018 metų liepos 6 dieną ir baigsis Vilniuje liepos 29 dieną. Liepos 20 dieną dviratininkai pasiekė Žagarę, kur pastatė atminimo kryžių. Žagarėje dviratininkus sustiprino labai skanūs cepelinai, o pasistiprinus prie pagrindinės […]

Šiandien Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo konferencija. Svečias iš Italijos, Fokoliarų judėjimo atstovas, kunigas Amedeo Ferrari labai jautriai, giliai ir prasmingai kalbėjo apie kunigo pašaukimą ir jo šventumą. Kunigas Amadeo išryškino tai, jog kunigas ne pats pasirinko šį kelią, bet jį pašaukė pats Kristus ir jis turi būti […]

Iš Kolumbijos kilęs lietuvis kryždirbys Aleksas KULVIETIS pastatė koplytstulpį, skirtą 70 metų Kolumbijos lietuvių bendruomenės sukakčiai ir Lituvos 100-mečiui paminėti. Nuotraukoje Lietuvos ir Kolumbijos vėliavos. Iš kairės į dešinę stovi kryždirbys Aleksas Kulvietis, Vysk. Eugenijus Bartulis ir LR Seimo narys Stasys Tumėnas. Vėliavas laiko Alekso Kulviečio du sūneliai. Koplytstulpį 2018 liepos 14 dieną pašventino Šiaulių […]