All posts by: Simona Tarvydaitė

About Simona Tarvydaitė

Atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2018 m. iš vasario 16- osios į vasario 17 – ąją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Monstra te esse Matrem misericordiae !” PROGRAMA 20.00 – 21.00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda. 21.00  ŠV. MIŠIOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SU VAKARINE VALANDŲ […]

   Lapkričio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko LPKTS, LPKTB Šiaulių skyrių Šeštoji mokslinė – praktinė konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.    Sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pranešimus skaitė VDU profesorius Liudas Mažylis bei Seimo narys Dr. Arvydas Anušauskas. Taip pat kalbėjo Aurelija Savickienė, […]