All posts by: Simona Tarvydaitė

About Simona Tarvydaitė

   Lapkričio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko LPKTS, LPKTB Šiaulių skyrių Šeštoji mokslinė – praktinė konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.    Sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pranešimus skaitė VDU profesorius Liudas Mažylis bei Seimo narys Dr. Arvydas Anušauskas. Taip pat kalbėjo Aurelija Savickienė, […]

2017 metų liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės dieną, atsiliepdamas į kvietimą Tautišką giesmę giedoti ant piliakalnių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė tikinčiuosius rinktis visiems itin brangioje vietoje – ant Jurgaičių piliakalnio, vadinamo visame pasaulyje gerai žinomo Kryžių kalno vardu. Į kvietimą atsiliepė gausus šiauliečių ir miesto svečių būrys.   Daugiau nuotraukų…