Kronika

15Gru 2017

Studentiško amžiaus jaunuoliai kviečiami registruotis ir tapti Moksleivių ateitininkų žiemos akademijos vadovais bei įdomiai, prasmingai sutikti Naujuosius metus. Akademija vyks gruodžio 28 – sausio 1 d. Žemaitijos sostinėje – Telšiuose! Pasiruošimo kursai rengiami gruodžio 15-16 d. Vilniaus rajone. Registracija internetu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAtQqukWcW1R3-j0XQ1wqZziHgI6oAQ1K9-TGMI7B5eY3Nkw/viewform Daugiau informacijos www.ateitis.lt ——— Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra […]

09Gru 2017

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRAS kviečia neabejingus, žingeidžius, drąsius, kūrybingus 14-29 metų jaunuolius į Advento rekolekcijas Gruodžio 9 d. (šeštadienį) Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre „PASIRUOŠK ŠV. KALĖDOMS SU PALAIMINTUOJU TEOFILIUMI MATULIONIU“   Pradžia 10 val. Pabaiga 17 val. Adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai Registracija iki gruodžio 7 d. el. paštu svjcentras@gmail.com arba tel. 8 636 68 760 Programa: […]

08Gru 2017

Gruodžio 8 d. Šiaulių vyskupijos kunigai ir tikintieji susirinko  minėti Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Iškilmė 11.30 val. pradėta rožinio malda. 12.00 Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kunigai. „Susirinkome padėkoti Švč. Mergelei Marijai, kuri jau 20 metų globoja mūsų vyskupiją“, – pradėdamas pamokslą sakė Šiaulių vyskupas […]

06Gru 2017

Šiaulių katedros parapija startavo su projektu „Šiaulių katedros parapijos bendruomeniškumo stiprinimas ir skatinimas“. Projektas yra finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonę ir katedros parapijos bendruomenėje vykdomas  nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Projekto metu yra siekiama skatinti bendruomenės gyventojų aktyvumą, laisvalaikio užimtumą, puoselėti krikščioniškąsias […]

06Gru 2017

Gruodžio 6 d. vakarą Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko Advento vakaras, kuriame dalyvavo S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojai, tėveliai ir mokiniai. Kad renginys vyktų sklandžiai buvo atsakinga Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Asta Vaičiūnienė. Tikybos mokytojos metodininkės Saulės Raubickaitės paruošti vaikučiai vaidino Kūdikėlio Jėzaus atėjimo į pasaulį įvairius momentus. Iki ašarų […]

06Gru 2017

Gruodžio 6 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre lankėsi Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenė, kuri kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais bendrystėje praleido jaukią popietę. Renginio metu mokyklos merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Sandros Banevičienės, atliko giesmes ,,Tu ateini“, ,,Marija, Dievo motina“. 7 klasės mokinė Silvija Penikaitė giedojo giesmę ,,Taisykite Viešpačiui kelią“. 4 klasės mokinė Goda […]

06Gru 2017

Jau tradicija tapusi Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ir/ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems. Paramos […]