Kronika

15Rgs 2019

Rugsėjo 15 d. 12:30 val. J. E. Vyskupas Athanasius SCHNEIDER aukos Šv. Mišias ir pasakys pamokslą.   Po Šv. Mišių visus maloniai kviečiame į pastoracinio centro didžiąją salę, kur vysk. Athanasius pristatys  savo knygelę CORPUS CHRISTI (Mintys apie šventąją Komuniją ir Bažnyčios atsinaujinimą).

14Rgs 2019

K V I E Č I A M E į 42-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2019 m. iš rugsėjo 14-osios į rugsėjo 15-ąją (iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu […]

14Rgs 2019

Rugsėjo 14 d. 14 val. Šiluvoje Piligrimų informaciniame centre arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“ pristatymas. Renginio metu susitiksite su knygos autoriumi Lionginu Virbalu SJ ir Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovu Mantu Kuraičiu. Galėsite išgirsti išskirtines jų patirtis ir sužinoti svarbiausias piligrimystės vietas. Daugiau apie renginį čia. Apie knygą: „Šventoji […]

07Rgs 2019

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Šiaulių dienų renginių  metu vyks koncertas, skirtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-osioms metinėms paminėti , jame dalyvauja: istorikas Liudas Jovaiša, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Juozas Janužas (tenoras), Pijus Kondrotas (baritonas), vargonininkė Renata Marcinkutė Lesieur, aktorė Nomeda […]

06Rgs 2019

Rugsėjo 8 d. tarptautinio piligriminio žygio „Kryžių kalnas – Šiluva“ dalyviai sėkmingai ir pilni entuziazmo pasiekė Šiluvą. Septynioliktasis kasmetinis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 6 d. Kryžių kalne. Šių metų žygio šūkis: „Būkite mano sekėjai“. Prieš iškeliaudami, piligrimai sustiprėjo dvasiškai. Norintieji galėjo priimti Atgailos ir sutaikinimo sakramentą. 12 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias […]

02Rgs 2019

Rugsėjo 2 d. (pirmadienį) 9.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje už universiteto ir Valstybinės Šiaulių kolegijos bendruomenes. 10.30 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenės susitikimas su Šiaulių vyskupu. 11.30 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje už J. Janonio gimnazijos ir Šiaulių Juventos progimnazijos bendruomenes.

31Rgp 2019

Rugpjūčio 31 d. (ŠEŠTADIENĮ) 17.30 val. vežamos gėlės ir žvakės į Sukilėlių kalnelį, prie savanorių kapų. 18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje 19.00 val. Koncertas ir A. Kulikausko filmų peržiūra Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Renginio vedėja Monika Paraugytė.

28Rgp 2019

Rugpjūčio 28 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas „Būkite mano sekėjai“. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslą sakė Katechetikos centro kapelionas kun. teol. lic. Tadas Rudys. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Nuotaikingai mokytojus su artėjančiais mokslo metais sveikino,  kūrybingumo linkėjo Katechetinio centro vadovė […]