Kronika

24Kov 2018

Kovo 24 d. (šeštadienį) Gydytojos, eucharistietės s. Danės Šlapkauskaitės SJE išėjimo į Dievo namus 5 m. jubiliejus  10.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje Po šv. Mišių – minėjimas Pastoracinio centro (Tilžės g. 186) didžiojoje salėje Dalyvauja: s. Regina Teresiūtė (Šiluva), Katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai Renginį globoja Šiaulių vyskupas […]

20Kov 2018

Kovo 20 d. Šiaulių vyskupijos kunigai rinkosi į Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiąją salę, kur vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Pradžioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus pakvietė dieninei maldai. Grėsmes bei prevencines priemones gaisrų klausimu pristatė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas pulkininkas Kęstutis Bautronis ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Šiaulių APGV […]

19Kov 2018

Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo dieną, Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Šv. Juozapo koplyčioje Šv. Mišios už Respublikinę Šiaulių ligoninę, gydytojus ir ligonius, pavedant visus šv. Juozapo globai. 12.00 val. šv. Mišios, aukos kun. Stasys Kazėnas SJ. 12.30 val. konferencija „Šv. Juozapas – šių dienų šventasis“. Prelegentas kun. Darius Marcinkevičius Visus tikinčiuosius nuoširdžiai kviečia […]

17Kov 2018

Kovo 17 d. 17.00 val. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos Rekolekcijas ves: Rimšės klebonas kun. Algis Vaickūnas (Vilniaus arkivyskupija) Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis (Šiaulių vyskupija) Maloniai kviečiame dalyvauti!

12Kov 2018

Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“ Skaitytos paskaitos: Sausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“. Vasario 12 d. 16.00 val. buvęs Šiaulių universiteto dėstytojas, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras  Kazimieras Alminas „Dvasinės ekologijos sklaida ir […]

11Kov 2018

Kovo 11-osios šventė „Ateitis mūsų rankose“ Šiauliuose prasidėjo 9.30 val. Šiaulių katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  11 val. Lietuvos laisvės kovų dalyviai pagerbti prie Nepriklausomybės paminklo ant Sukilėlių kalnelio. 11.20 val. trispalvės žygis „Lietuva mūsų širdyse“ tęsėsi nuo Sukilėlių kalnelio iki Prisikėlimo aikštės. Po išškilmingo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo, sveikinimo žodį tarė […]

09Kov 2018

Iš kovo 9 d. į 10 d. (iš penktadienio į šeštadienį) Šiaulių Katedroje, kaip ir visame pasaulyje, popiežiaus kvietimu, organizuojama atgailos, susitaikinimo ir adoracijos iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ Šiemet iniciatyvos tema, psalmės žodžiai: „Tu turi galią atleisti“ (130,4). Katedra bus atvira visą parą nuo šio penktadienio 8.00 val. iki šeštadienio 8.00 val. Penktadienį klausykloje budės […]

09Kov 2018

Kovo 9 d. Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio globojamą renginį organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Krizinio nėštumo centras ir Šiaulių m. savivaldybė. Dalyvavo miesto gydymo įstaigų, Šiaulių kūdikių namų atstovai, taip pat svečiai iš SOS kaimo, Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaurės Lietuvos kolegijos, Motinos Teresės […]