Kronika

15Kov 2019

Tęsiame rubriką, skirtą tikybos mokytojams. Mokytojas Gediminas, kuris į kiekvieną vaiką žiūri kaip į asmenybę, kuris nepraeina pro nuliūdusį ir kuris stengiasi dalintis vaiką slegiančiais rūpesčiais vasarą ortganizuodamas stovyklas, sako, kad jam paguodos ir vilties šaltinis yra giesmė ir daina:  Nuo pat mažens iki šios dienos mane lydi giesmės ir dainos. Menu lyg šiandien močiutės […]

14Kov 2019

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras nuo kovo 14 d. kviečia 13-17 metų jaunimą į savęs pažinimo grupę. Tai laikas ir erdvė bendravimui, savęs ir kito geresniam pažinimui, diskusijoms įvairiais rūpimais klausimais. Susitikimai vyks ketvirtadieniais 17 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, Tilžės g. 186. Registracija žemiau pateiktoje nuorodoje arba tel. 8 636 68760: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBnYNZ0O61_BC9u1sjPip1dyyH59hVuACWcWslnz13Cjd9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2SlL3_JrX-cXN15_4Mjqwjuu9zqCQYaKSUzgN9uS0WwnS1admblWWxP94 Daugiau informacijos apie […]

13Kov 2019

„Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę“ Popiežiaus PRANCIŠKAUS 2019 m. žinia gavėniai: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)  

11Kov 2019

Kovo 11 d. Po iškilmingų šv. Mišių katedroje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų susirinkimas: MOČIUTE, SENELI, TĖVELI, MAMYTE, SAUGKIME JAUNIMĄ NUO ARTĖJANČIŲ GRĖSMIŲ Renginį globoja J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Visus maloniai kviečiame! Tel. pasiteiravimui +370 616 59191 arba (41) 42 84 78

06Kov 2019

Kovo 6 d. (trečiadienį) 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą […]

04Kov 2019

Kovo 4 d., minint Šv. Kazimierą – Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių jaunimo globėją, Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 16 val. kviečia vyresnių klasių moksleivius (7-12 kl.) ir studentus pokalbiui prie arbatos puodelio – susipažinti su Ateitininkų organizacija, sužinoti apie įvairius renginius jaunimui Šiauliuose ir visoje Lietuvoje. Jei Tau smalsu, kas yra ateitininkai, jei nori prisijungti […]

04Kov 2019

Kovo 4 d. 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Karalaitis šv. Kazimieras buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir švč. Mergelei Marijai. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

03Kov 2019

2019 m. kovo 2-3 d. Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“. Dalyvavo jaunimas iš Joniškio raj. ir kitų vietų. Organizavo Joniškio dekanas kunigas Eduardas Semaška. Vadovavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (Marijos tarnaitės) sesutės vienuolės iš Panevėžio ir jaunieji pagalbininkai savanoriai.