Kronika

18Geg 2019

Šlavantų parapijoje yra tradicija švęsti kun. Juozo Zdebskio gimimo metines. Šiais metais gegužės mėnesį minėsime 90-ąsias gimimo metines. Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija organizuoja K E L I O N Ę   Į   Š L A V A N T U S Gegužės 18 d. (šeštadienį) Išvykstame:  7.00 val. nuo Pastoracinio centro 7.10 val. nuo „Senojo […]

17Geg 2019

Gegužės 17 d. rytą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Kairių parapiją. Aplankyta Kairių pagrindinė mokykla Susitikta su Šniūraičių bendruomene Apsilankyta Kairių seniūnijoje. Daugiau nuotraukų… Tos pačios dienos vakare Šiaulių vyskupas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčioje teikė sutvirtinimo sakramentą.

16Geg 2019

Gegužės 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į susitikimą taip pat atvyko Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis kun. Christopher T. Washington.   Apie […]

13Geg 2019

Š.m. gegužės 13 d.  mokiniai kartu su savo vargonų mokytoja Jūrate Minkevičiūte lankėsi Tytutuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje ir susipažino su barokinio stiliaus vargonais. juos 1789 m. sukūrė žymusis Vilniaus vargonų meistras Mikalojus Jansonas. Vargonai turi 2 manualus, 24 registrus, Žvaigždinius varpelius, akustinį būgną ir labai retą įrenginį – suderintų varpelių karilioną. Iki […]

12Geg 2019

Gegužės 12 dienos sekmadienį Vadaktuose džiaugtasi net keliais įsimintinais įvykiais: Sutvirtinimo sakramento teikimu ir iš Lenkijos parvežto varpo pašventinimu. Sakramentą teikė ir varpą šventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…