Kronika

23Bal 2017

Balandžio 23 d., Katalikų bažnyčiai švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, Šiauliuose organizuotas renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“. Renginys prasidėjo 11 val. šventomis Mišiomis vaikams ir jaunimui Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių ganytojas kartu su mažaisiais ėjo į prie Šiaulių miesto savivaldybės esantį skverą, kur vyko atvelykio […]

23Bal 2017

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

16Bal 2017

Velykos – tai Kristaus Prisikėlimo, mirties ir nuodėmės nugalėtojo šventė. Prisikėlęs Kristus sako: “Ramybė jums.” Meldžiuosi ir trokštu, kad visi įsileistume Kristaus meilės ir tiesos dvasia, o tuomet įsiviešpataus tikroji ramybė ir taika. Džiugių Šv. Velykų! Nuoširdžiai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliai, 2017 metų Velykos

16Bal 2017

Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. Velykinis ganytojiškas laiškas Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, […]

16Bal 2017

Velyknakčio pamaldas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių vaduotojos klebonas teol. lic. Rimantas Pranskaitis pradėjo 20 val. Daugiau Velyknakčio nuotraukų… Viešpaties prisikėlimo ryto šv. Mišios aukotos 8 val. Daugiau nuotraukų… * Nuotraukos Ievos Skritauskaitės

16Bal 2017

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!“ Velyknakčio vigilijos ir Velykų pamaldos Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Klebonas mons. Gintas Sakavičius Daugiau Jono Lipskio nuotraukų…

14Bal 2017

Didžiojo Penktadienio liturgija neapšviestoje, tylioje Šiaulių katedroje pradėta švęsti 18 val.  Pamaldoms vadovavo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Su didele meile ir dėkingumu išklausėme Kristaus kančios istoriją“, – pradėjo pamokslą Šiaulių vyskupas. Jėzus Kristus atsiteisė už visas žmonijos nuodėmes. Kokia baisi yra nuodėmė, jei Kristui už ją reikėjo mirti ant Kryžiaus. Kiekviena nuodėmė […]

13Bal 2017

„Ši diena, – sako Ernaudas Bonevalietis, – yra išpuošta daugybe slėpinių. Pirmą kartą šią dieną mums patikėtas duonos laužymas, Bažnyčios stalas pateikia žmonėms angelų duonos, kad jie jos valgytų. Šiandien Kristus savo apaštalams nuplovė kojas ir nurodė tai daryti visais laikais su tokiu pačiu pamaldumu. Su aliejais, kurie pašventina Kristaus įsigytą tautą, šiandien pašventinama Bažnyčioje […]